Hướng Tới" BHXH Việt Nam 20 Năm Xây Dựng Và Phát Triển"

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, và Chính phủ; sự hỗ trợ, phối hợp của các bộ, ban, ngành ở trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, CCVC và NLĐ, Ngành BHXH đã đạt được những bước tiến vững chắc, với những kết quả khá toàn diện, nổi bật. Trong nhiều năm qua, BHXH Việt Nam không chỉ triển khai hiệu quả việc phát triển đối tượng tham gia,
chăm lo tốt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ, mà còn đề xuất với Chính phủ và Quốc hội sửa đổi các nội dung để Luật BHXH, Luật BHYT đi vào cuộc sống, thực sự trở thành những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội hiện nay. Nếu như năm 1995, Ngành BHXH mới chỉ quản lý 2,2 triệu lao động, thì đến cuối năm 2014, số người tham gia BHXH, BHYT đã lên tới trên 64 triệu người. Trong đó có 11,37 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng hơn 9 triệu người so với năm 1995, và tăng hơn 4,67 triệu người so với năm 2006- năm đầu tiên thực hiện Luật BHXH; 64,8 triệu người tham gia BHYT, chiếm 71% dân số, tăng 48,4 triệu người so với năm 2003- năm đầu tiên sáp nhập hệ thống BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam và tăng 11,5 triệu người so với năm 2009- năm đầu tiên thực hiện Luật BHYT; trên 9 triệu người tham gia BH thất nghiệp, tăng hơn 3,6 triệu người so với năm 2009- năm đầu tiên thực hiện chế độ BH thất nghiệp. Bên cạnh đó, từ năm 1995 đến nay, số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lũy kế toàn Ngành đạt gần 904 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc đạt trên 130 nghìn tỷ đồng, tăng 164 lần so với năm 1995 và tăng 3,8 lần so với năm 2006- năm đầu tiên thực hiện Luật BHXH; thu BH thất nghiệp đạt 11.872 tỷ đồng, tăng 8.278 tỷ đồng, và tăng 2,3 lần so với năm 2009- năm đầu tiên thực hiện chế độ BH thất nghiệp; thu BHXH tự nguyện đạt 711,6 tỷ đồng, tăng 700,8 tỷ đồng, tăng 65 lần so với năm 2008- năm đầu tiên thực hiện chế độ BHXH tự nguyện); thu BHYT đặt trên 55,1 nghìn tỷ đồng, tăng 29 lần so với năm 2003 và tăng gần 4,3 lần so với năm 2009- năm đầu tiên thực hiện Luật BHYT. Theo đó, số thu vào Quỹ BHXH, Quỹ BHYT tính đến năm 2014 lần
Thêm chú thích
lượt tăng hơn 160 lần và 50 lần so với năm 1995. Điều này khẳng định, mỗi năm đã có thêm hàng trăm ngàn lao động, hàng triệu người dân được được bảo vệ các quyền lợi an sinh cơ bản nhất thông qua các chế độ BHXH, BHYT và góp phần từng bước đảm bảo an sinh xã hội, tiến tới mục tiêu công bằng xã hội. Chính sách BHXH từ chỗ chỉ thực hiện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức nhà nước đã chuyển sang thực hiện cho mọi NLĐ theo hai hình thức: BHXH bắt buộc đối với NLĐ có quan hệ lao động với người sử dụng lao động; và BHXH tự nguyện đối với NLĐ làm việc tự do, lao động là nông- lâm- ngư nghiệp… từ đó nhằm tiến tới thực hiện BHXH, đảm bảo sự bình đẳng cho mọi NLĐ trong xã hội, trên cơ sở quan hệ đóng- hưởng. Chế độ, chính sách BHXH ngày càng đi vào hoàn thiện về mặt chuyên môn kỹ thuật. Về mặt quy phạm pháp luật cũng đã cho thấy, chính sách BHXH từ chỗ chỉ là các Nghị định, Điều lệ tạm thời về BHXH nay đã được nâng cấp lên cơ sở pháp lý cao hơn cụ thể là Luật BHXH ban hành năm 2006 và tiếp tục được hoàn thiện vào năm 2014 khi Quốc hội ban hành Luật BHXH sửa đổi. Tính từ năm 1995 đến nay, toàn Ngành đã giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho trên 1,6 triệu người hưởng BHXH thường xuyên, gần 70 triệu lượt người giải quyết chế độ trợ cấp một lần và các chế độ BHXH ngắn hạn; lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng của trên 2,7 triệu người được chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn. Nhìn chung, việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp đã được Ngành BHXH đã tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ cũng như đơn vị sử dụng lao động. Công tác quản lý đối tượng hưởng và quản lý, lưu trữ hồ sơ đảm bảo khoa học, an toàn và chặt chẽ. Chính sách BHYT cũng không ngừng được thay đổi, từ năm 1992 cho đến khi Luật BHYT năm 2009 đi vào cuộc sống và gần đây nhất- năm 2014 Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT sửa đổi), đánh dấu sự hoàn thiện về mặt pháp lý đối với chính sách này, là cơ sở pháp lý cao nhất thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế thông qua BHYT, với mục tiêu BHYT toàn dân, xây dựng nền y tế Việt Nam theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Công tác KCB BHYT trong những năm gần đây đã có nhiều cải tiến theo hướng thuận lợi hơn với người bệnh, trung bình mỗi năm có trên 100 triệu lượt người được đảm bảo quyền lợi KCB với chi phí hàng chục ngàn tỷ đồng; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng. Quỹ BHYT đã trở thành nguồn tài chính quan trọng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng nguồn chi cho công tác KCB, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Ngành BHXH đã đạt được trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị trí
đặc biệt quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, trong giai đoạn vừa qua chính sách BHXH, BHYT đã được thiết kế theo đúng chức năng, không chồng chéo với chính sách bảo đảm xã hội, ưu đãi xã hội,... đảm bảo tính thống nhất và ngày càng được hoàn thiện của hệ thống các chính sách an sinh xã hội, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội của đất nước. Theo đó, các chế độ BHXH ngày càng được bổ sung, mở rộng phù hợp với quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; nguyên tắc đóng- hưởng được cụ thể hóa hơn, từng bước khắc phục tính bao cấp, bình quân nhưng vẫn đảo bảo tính xã hội của chính sách. Chính sách BHYT đã thường xuyên được sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, góp phần xây dựng nền y tế theo hướng công bằng và hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng khẳng định, việc thành lập BHXH Việt Nam đã đẩy nhanh việc hình thành một cơ quan chức năng thống nhất, duy nhất tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT từ trung ương đến địa phương. Bộ máy, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam ngày càng được củng cố, tăng cường và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, CCVC và NLĐ Ngành BHXH đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ghi nhận những kết quả đã đạt được và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp an sinh xã hội của đất nước, BHXH Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, với vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước, cùng nền tảng gồm những thành tựu đạt được trong 20 năm qua, BHXH Việt Nam sẽ có động lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng giao phó của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân./ “Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia BHXH, BHYT.”
-Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninhh chỉ đạo-
Tổng hợp: Nguyễn An
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội