1001 Câu Hỏi Người Lao Động Quan Tâm

Trong quá trình trợ giúp; Một số độc giả thường có các câu hỏi rất thiết thực, sát sườn như: Trường hợp của tôi như thế này, như thế kia hoặc đơn vị tôi công tác yêu cầu vv... Hôm nay baohiemxahoidabac sẽ làm sáng tỏ các câu hỏi của quý vị. Vì dạng câu hỏi như thế này sẽ có hàng triệu người khi bản thân vướng mắc sẽ quan tâm.
.....................................................................................................................
A. VỀ THẺ BHYT
Câu 1/Hỏi:  Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và làm các thủ tục liên quan đến cấp thẻ BHYT, cấp lại, đổi lại thẻ BHYT ai là người đi làm, thủ tục như thế nào ?
Đáp: Không chỉ riêng đổi thẻ BHYT mà tất cả các phát sinh BHXH, BHYT,
BHTN, giải quyết các chế độ BHXH do đơn vị sử dụng lao động phải đảm nhiệm. Nếu người đựợc phân công chịu trách nhiệm tại đơn vị vì lý do nào đó không thể đi giải quyết được thì người  đứng tên trên thẻ có thể tự đi nộp hồ sơ. Hồ sơ gồm:
a/ Thẻ BHYT bắt buộc
- Thẻ BHYT đang sử dụng
- Mẫu TK1-TS mỗi người một bản hoặc mẫu 07-TS do đơn vị lập 1 bản
- Biên lai thu phí đổi thẻ.
* Nếu người lao động tự đi đổi không cần mẫu 07-TS
b/Thẻ  BHYT tự nguyện:
 Thẻ BHYT đang sử dụng
- Mẫu TK1-TS mỗi người một bản hoặc mẫu 07-TS do đơn vị lập 1 bản
- Biên lai thu phí đổi thẻ.
* Nếu người lao động tự đi đổi không cần mẫu 07-TS
* Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu chỉ thực hiện từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng đầu tiên trong quý.
* Xem hồ sơ 402; cấp lại, đổi lại, thay đổi nơi KCBBĐ, đổi mã quyền lợi  TẠI ĐÂY
...........................................................................................................................
Câu 2/ Hỏi: Thẻ rách, hỏng, mất; muốn cấp lại phải làm thủ tục như thế nào:
a/ Thẻ BHYT bắt buộc
- Thẻ BHYT đang sử dụng
- Mẫu TK1-TS mỗi người một bản hoặc mẫu 07-TS do đơn vị lập 1 bản
- Biên lai thu phí đổi thẻ.
* Nếu người lao động tự đi đổi không cần mẫu 07-TS
b/Thẻ  BHYT tự nguyện:
 Thẻ BHYT đang sử dụng
- Mẫu TK1-TS mỗi người một bản hoặc mẫu 07-TS do đơn vị lập 1 bản
- Biên lai thu phí đổi thẻ.
* Nếu người lao động tự đi đổi không cần mẫu 07-TS
...........................................................................................................................
Câu 3/ Hỏi: Thẻ BHYT của tôi bị sai lệch nhiều thông tin, tôi có đổi lại được liền một lúc không ?
 Đáp: Không, mỗi lần đề nghị đổi lại thông tin ghi trên thẻ, bạn chỉ được phép đề nghị đổi một thông tin mà thôi. VD: Thẻ vừa sai họ vừa sai ngày sinh: Bạn chỉ đổi được hoặc là họ hoặc ngày sinh, sau 3 tháng bạn mới được đổi thông tin tiếp theo.
* Xem thủ tục  TẠI ĐÂY
...........................................................................................................................
Câu 4/ Hỏi: Tôi đã xin nghỉ việc tại công ty cũ nhưng thẻ BHYT của tôi không biết thất lạc đằng nào rồi, nên không thể trả lại công ty được, công ty đòi trừ tiền tương ứng với 4,5% của tôi đến hết giá trị thẻ BHYT. Có đúng không.?
Đáp: Đúng,  theo công văn số : 2696/ BHXH- PT-CST, ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định hiện nay nếu khi nghỉ việc mà không trả lại thẻ BHYT đơn vị sử dụng lao động sẽ bị tính truy thu 4,5% theo mức lương đóng BHXH bắt buộc đến hết giá trị ghi trên thẻ( ai làm mất thẻ BHYT, không trả lại thẻ BHYT hoặc làm thất lạc thẻ BHYT dẫn tới việc không trả thẻ BHYT khi báo giảm được ; người ấy phải chịu tiền truy thu), nếu sau này bạn tìm thấy đem trả lại cho công ty và công ty xuất trình cho BHXH thì đơn vị sẽ được nhận lại số tiền đã truy thu, tính từ tháng công ty trả thẻ BHYT đến hết giá trị ghi trên thẻ. Trong trường hợp tìm thấy nhưng bạn muốn giữ lại để sử dụng cũng được, thời hạn sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ.
...........................................................................................................................
Câu 5/ Hỏi: Hôm trước tôi cho anh bạn thân của tôi mượn thẻ BHYT đi khám bệnh và Giám định viên BHXH tại bệnh viện phát  hiện và lập biên bản  tạm giữ như vậy có đúng không ?
Đáp: Đúng. Thẻ BHYT không được phép cho mượn, khi bị tạm giữ bạn sẽ không còn quyền sử dụng thẻ BHYT trong thời gian tạm giữ đó nữa, bạn phải đến BHXH làm một số  thủ tục  nhận lại thẻ theo quy định. Ngoài ra nếu phát hiện thẻ BHYT của bạn đã từng được cho mượn và người mượn đã đi khám chữa bệnh và đã được hưởng các quyền lợi BHYT thì bạn sẽ phải trả toàn bộ viện phí và số tiền mà BHYT đã chi trả cho đợt KCB đó, đồng thời bạn còn bị sử lý theo quy định của Luật BHYT.
...........................................................................................................................
Câu 6/ Hỏi: Tôi đã tham gia BHXH BB hơn 5 năm nay rồi, vậy mà thẻ BHYT của tôi vẫn không có dòng chữ "5 năm" liên tục, dòng đó có giá trị gì không?
Đáp: Bạn mang thẻ BHYT đó đến BHXH đề nghị in lại cho đúng thực tế. Theo quy định tại luật BHYT Số: 46/2014/QH13 người đã có 5 năm liên tục trở lên tham gia BHYT trong một năm nếu số tiền cùng chi trả vượt quá mức 06 tháng lương cơ sở thì sẽ không phải tiếp tục thanh toán cùng chi trả nữa, tính theo năm dương lịch. Vì thế mọi chứng từ thanh toán viện phí phải được lưu lại để làm căn cứ về sau.
...........................................................................................................................
Câu 7/ Hỏi: Tháng trước khi còn là công nhân tại công ty A tôi đã có thẻ BHYT bắt buộc, cuối tháng rồi tôi hết hợp đồng làm việc tại công ty. Ngay khi hết hợp đồng làm việc, tôi mua thẻ BHYT tự nguyện thì có được tính là thẻ BHYT gối hạn không, thẻ BHYT đã trả lại công ty rồi, thì lấy gì làm căn cứ để chứng minh ?
Đáp: Khi tham gia BHYT nói chung; nếu ngay trước đó bạn đã từng có thẻ BHYT mà sau khi hết hạn sử dụng thẻ, bạn mua ngay thẻ BHYT tự nguyện hoặc được cấp thẻ BHYT khác ( Ngay sau khi hết hạn thẻ cũ, bạn mua thẻ ngay)thì thẻ BHYT mới  sẽ được tính là thẻ gối hạn.
Trường hợp ngay sau khi hết hạn hợp đồng làm việc tại đơn vị sử dụng lao động mà tham gia ngay thẻ BHYT hộ gia đình thì bạn có thể cung cấp sổ BHXH bắt buộc để chứng minh.
* Thủ tục  TẠI ĐÂY
...........................................................................................................................
Câu 8/ Hỏi: Tôi muốn mua thẻ BHYT hộ gia đình cho một mình tôi có được không, tôi tham gia lần đầu tiên ?
Đáp: Không. Đối tượng thẻ BHYT hộ gia đình nếu tham gia mới, bạn phải tham gia cho tất cả số người có tên trong sổ Hộ khẩu tại thời điểm đăng ký. Thành viên nào có tên trong sổ HK và đã có thẻ BHYT thì không phải tham gia nữa. Bạn liên hệ với đại lý BHXH - BHYT tại địa phương để đăng ký, bạn và đại lý phải đảm bảo các thông tin kê khai trong danh sách là đúng. UBND nơi bạn cư trú phải đóng dấu xác nhận, kèm theo sổ HKGĐ để làm căn cứ.
...........................................................................................................................
Câu 9/ Hỏi: Tôi đại diệm đơn vị đi nhận thẻ BHYT, khi nhận thẻ tôi đối chiếu ngay với danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và đã phát hiện ra một vài thẻ sai họ tên và một vài thẻ sai nơi KCB ban đầu theo đăng ký. Tôi có bị mất phí đề nghị in lại thẻ BHYT không ?
Đáp: Không, bạn trả lại ngay cho bộ phận nào giao thẻ cho bạn và nhớ ghi chép lại thông tin các thẻ sai đó, BHXH sẽ phải in lại thẻ khác cho công ty bạn và công ty bạn không phải mất lệ phí cũng như không phải lập bất kỳ một văn bản nào để yêu cầu sửa chữa lại các thẻ đã in sai đó.
...........................................................................................................................
Câu 10/ Hỏi: Tôi báo giảm lao động tham gia BHXH bắt buộc nhưng khi đó tôi vẫn chưa nhận được thẻ BHYT do BHXH chưa cấp cho người lao động tại công ty tôi. Tôi có phải trừ 4,5% tương ứng với tiền đóng BHXH cho tới hết hạn sử dụng thẻ BHYT đó không ?
Đáp: Không, đơn vị bạn không bị trừ 4,5% , trường hợp này bạn ghi vào mục ghi chú trong biểu D02-TS như sau : " chưa được nhận thẻ BHYT từ tổ chức BHXH"
...........................................................................................................................
Câu 11/ Lao động tại công ty tôi thôi việc nhưng không trả lại thẻ BHYT, có người thì đã làm mất thẻ BHYT nên không còn để trả lại đơn vị, xin hỏi: Chúng tôi có thể báo mất thẻ BHYT, sau khi BHXH cấp lại thẻ BHYT xong thì chúng tôi mới làm thủ tục báo giảm lao động để không bị truy thu 4,5% có được không ?
Đáp: Theo quy định hiện nay, khi báo giảm lao động thì đơn vị phải cam kết bằng văn bản về việc không phát sinh chi phí KCB bằng thẻ  BHYT, mọi phát sinh  chi phí KCB trong quá trình làm hồ sơ báo giảm lao động do đơn vị phải thanh toán. thẻ BHYT được cấp lại không có giá trị để báo giảm trong trường hợp này.
...........................................................................................................................
Câu 12/ Hỏi: Thủ tục gia hạn thẻ BHYT với công ty vừa thanh toán nợ BHXH. Công ty chúng tôi nợ BHXH từ trước, tháng vừa rồi đã trả hết nợ và tiếp tục nộp BHXH cho tháng hiện tại. Nhưng vì trước đây còn nợ BHXH nên Bảo hiểm Xã hội đã không gia hạn thẻ BHYT tiếp năm nay cho công ty chúng tôi, đến thời điểm này công ty không còn nợ BHXH nữa chúng tôi phải làm gì để gia hạn thẻ BHYT ?
Đáp: Công ty  bạn sau khi trả nợ BHXH xong, lập đề nghị gia hạn thẻ gửi BHXH gồm: Công văn đề nghị gia hạn thẻ theo mẫu D01b-TS , danh sách đề nghị gia hạn thẻ D02-TS. Các loại biểu mẫu tải về ở đây
Chú ý:
1- Mẫu D01b-TS: chốt tổng số lao động in thẻ 2015 là bao nhiêu người. Phụ lục D01b-TS điền những người không in thẻ 2015 (Nếu danh sách hiện tại là hết tháng 04 thì lập vào phụ lục bao gồm những người nghỉ việc từ tháng 05 trở đi).
2- Người nào thay đổi thông tin về Nhân thân thì phải làm đề nghị sửa và in lại sổ BHXH trước khi đề nghị in thẻ Nếu là bìa sổ BHXH tờ rời.
3- Người nào thay đổi nơi KCB thì lập vào mẫu D07-TS, ghi rõ mã tỉnh - mã bệnh viện, ngày sinh... vào cột Nội dung đề nghị, cột Ghi chú ghi rõ nội dung là Thay đổi nơi KCB hoặc thay đổi ngày sinh (nếu dữ liệu BHXH sai so với hồ sơ và sổ BHXH đã cấp, nhớ photo bìa sổ và GKS... kèm theo)
4- Tại thời điểm hiện tại đang có lao động Nghỉ ốm ngắn ngày, Nghỉ không lương nhưng muốn đề nghị in thẻ BHYT thì đơn vị phải làm đối chiếu D02-TS Truy thu BHYT từ tháng 01/2015 đến 12/2015 để in thẻ.
...........................................................................................................................
Câu 13/ Hỏi: Thủ tục gia hạn thẻ BHYT  ?
Đáp: Đề nghị gia hạn thẻ gửi BHXH gồm: Công văn đề nghị gia hạn thẻ theo mẫu D01b-TS.
Chú ý:
1- Mẫu D01b-TS: chốt tổng số lao động in thẻ 2016 là bao nhiêu người. Phụ lục D01b-TS điền những người không in thẻ 2015 (Nếu danh sách hiện tại là hết tháng 11 thì lập vào phụ lục bao gồm những người nghỉ việc từ tháng 01 trở đi).
2- Người nào thay đổi thông tin về Nhân thân thì phải làm đề nghị sửa và in lại sổ BHXH trước khi đề nghị in thẻ Nếu là bìa sổ BHXH tờ rời.
3- Danh sách D02-TS Danh sách D02-TS tải về tại đây
3- Người nào thay đổi nơi KCB thì lập vào mẫu D07-TS, ghi rõ mã tỉnh - mã bệnh viện, ngày sinh... vào cột Nội dung đề nghị, cột Ghi chú ghi rõ nội dung là Thay đổi nơi KCB hoặc thay đổi ngày sinh (nếu dữ liệu BHXH sai so với hồ sơ và sổ BHXH đã cấp, nhớ photo bìa sổ và GKS... kèm theo)
4- Tại thời điểm hiện tại đang có lao động Nghỉ ốm ngắn ngày, Nghỉ không lương nhưng muốn đề nghị in thẻ BHYT thì đơn vị phải làm đối chiếu D02-TS Truy thu BHYT các tháng muốn gia hạn.
...........................................................................................................................
Câu 14/ Hỏi: Gia đình chúng tôi có 2 con đang đi học, một cháu học THCS và một cháu đang học đại học, tôi mua thẻ BHYT cho các cháu và vợ - chồng tôi theo diện thẻ BHYT HGĐ không ?
Đáp: Không. Theo quy định tại Luật BHYT hiện hành và khoản 5 điều 1 Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHYT  số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định nhóm đối tượng học sinh - sinh viên là nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ và không thuộc đối tượng Hộ gia đình.
...........................................................................................................................
Câu 15/ Hỏi: Tôi là đại lý BHYT của BHXH. Chỗ tôi có trường hợp: Vợ trước đây ở khu vực đặc biệt khó khăn và được ngân sách nhà nước cấp cho một thẻ BHYT, sau khi kết hôn cô ấy chuyển về nơi không thuộc khu vực đặc biệt khó khăn. Chồng cô ấy đã đề nghị chuyển nơi KCBBĐ về nơi ở mới, trường hợp này chuyển được nơi KCBBĐ được không ?
Đáp: Không. Nơi ở mới hiện nay của cô ta không thuộc vùng đặc biệt khó khăn nên không chuyển được.
...........................................................................................................................
Câu 14/ Hỏi: cho tôi hỏi: Công ty tôi địa chỉ ở quận Hà Đông - Hà Nội. Trong số nhân viên công ty có một người làm việc cho công ty nhưng làm tại văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty đã tham gia BHXH cho lao động này tại Hà Nội nhưng vì thường trú tại TPHCM nên thẻ BHYT không biết có đăng ký được nơi khám chữa bệnh ban đầu tại một bệnh viện nơi họ thường trú không?
Trả lời: Được. Trường hợp này đơn vị bạn có thể đăng ký nơi KCB cho nhân viên của mình tại một cơ sở KCBBĐ tại nơi nhân viên đó có hộ khẩu thường trú và tương đương với cơ sở KCB ban đầu mà công ty đã đăng ký cho những nhân viên khác tại Hà Nội, cơ sở KCBBĐ tại TPHCM phải đăng ký KCB ngoại tỉnh.
...........................................................................................................................
Câu 15/ Hỏi: em là sinh viên đại học, lúc nhà trừờng thông báo nộp tiền mua BHYT đối tượng học sinh - sinh viên nhưng em lại không nắm được thông tin, nên hết hạn mua. Bây trừ em muốn mua thì phải đi đến cơ quan nào để mua ạ. Xin cảm ơn !
Trả lời: Việc triển khai thẻ BHYT học sinh - sinh viên là công tác thường xuyên, liên tục không có hạn; vì thế bạn đề nghị nhà trường lập hồ sơ theo phiếu giao nhận 104, mức nộp theo công thức sau:
Lương cơ sở x 4,5% x 12 x 70% = Số tiền / thẻ .
...........................................................................................................................
Câu 16/ Hỏi: Cơ quan em được BHXH cấp thẻ BHYT, trên thẻ BHYT có một số lao động ở góc bên phải của thẻ có ghi ký hiệu K1 hoặc K2 hoặc K3. Xin hỏi: cái ký hiệu K đó để làm gì ạ ?
Trả lời:
1. Ký hiệu K1: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.
2. Ký hiệu K2: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
3. Ký hiệu K3: là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.
Những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (không cần giấy chuyển tuyến KCB).
...........................................................................................................................
Câu 17/ Xin hỏi có phải từ ngày 01/01/2016 tôi có thẻ BHYT nơi đăng ký KCB ban đầu ở BV đa khoa quận Hoàn Kiếm thì tôi có thể đi khám ở bất cứ BV nào cũng được có phải không ???
Trả lời: Theo Thông tư liên tịch sô 41/2014/TTLT-BYT-BTC, ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ y tế - Bộ tài chính, Thông tư  số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ y tế thì từ ngày 01/01/2016 người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố.
...........................................................................................................................
Câu 18/ Hỏi: Tôi có thẻ BHYT hộ gia đình thời hạn từ tháng 07 năm trước đến hết tháng 6 năm sau. Tháng 10 vừa qua tôi đã ký hợp đồng lao động với công ty ABC và công ty yêu cầu tôi phải tham gia BHYT bắt buộc tính bằng 4,5% mức lương tính đóng BHXH. Xin hỏi tôi đã có thẻ BHYT hộ gia đình rồi sao còn phải tham gia BHYT bắt buộc nữa, có thể không tham gia BHYT tại công ty có được không vì nếu tôi tham gia cả BHYT tại công ty thì tôi có 2 thẻ BHYT sao ?
Trả lời: Theo quy định tại Luật BHYT hiện hành, kể từ khi bạn ký kết hợp đồng lao động thì bạn thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Bạn cầm thẻ BHYT hộ gia đình về đại lý BHXH - BHYT trước đây đã tham gia, đề nghị đại lý làm thủ tục hoàn trả thẻ BHYT hộ gia đình với các tháng còn giá trị sử dụng ghi trên thẻ. BHXH sẽ thanh toán lại tiền với các tháng còn lại cho bạn.
..........................................................................................................................
Câu 19/ Hỏi: Tôi mới đảm nhận thêm công việc bảo hiểm nên có một số thắc mắc mong BHXH giải đáp:
- Công nhân nghỉ việc nhưng không trả thẻ BHYT cho công ty (quê ở xa hoặc do nghỉ không đơn). Vậy tôi chỉ cần báo giảm hẳn lao động và chốt sổ thôi phải không?
- Có một số người lao động làm việc ở tỉnh A, nhưng lại muốn đăng ký khám chữa bệnh ở tỉnh B vẫn được đúng không ?
- Với những người nghỉ việc hoặc bỏ việc mà không trả lai thẻ BHYT cho công ty BHXH sẽ giải quyết như thế nào?
Trả lời: Người lao động nghỉ việc và người lao động nghỉ việc không có đơn, không trả lai thẻ BHYT thì bạn làm thủ tục cắt giảm lao động bình thường, Căn cứ vào thực tế mà đơn vị bạn có thể ra quyết định nghỉ việc hoặc quyết định sa thải, thanh lý hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng do lao động nghỉ việc vô nguyên tắc.
- Số tháng còn giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT;  BHXH sẽ truy thu đến hết giá trị, số tiền truy thu được tính bằng mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH nhân với 4,5% nhân với số tháng còn hạn sử dụng ghi trên thẻ. Số tiền truy thu này người lao động phải chịu hoàn toàn vì không trả thẻ BHYT cho đơn vị nên đơn vị không có thẻ để trả BHXH, vì thế đơn vị cũng bị tính truy thu số tiền 3% trong tổng số 4,5%.
- Người lao động có quyền đăng ký KCB tại nơi doanh nghiệp hoạt động hoặc tại nơi thường trú, tạm trú hoặc tại quê( căn cứ theo giấy tạm trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú).
.............................................................................................................................
B. VỀ SỔ BHXH, ĐÓNG BHXH - BHYT - BHTN VÀ QUYỀN LỢI VỀ BHXH

Câu 1/ Hỏi: Tôi xin được việc làm tại công ty khác nhưng sổ BHXH của tôi bị thất lạc tôi có xin cấp sổ BHXH khác được không? 
Đáp: Theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH, ngày 25 tháng 10 năm 2011 quy định: Mỗi lao động chỉ được dùng 01 sổ BHXH. Bạn liên hệ với công ty cũ để đề nghị cấp lại sổ BHXH , trong trường hợp công ty cũ không còn tồn tại hoặc gây khó khăn thì bạn có thể tự đi làm lấy. ( xem hướng dẫn và thủ tục TẠI ĐÂY )


...........................................................................................................................
Câu 2/ Hỏi: Vì nhiều lý do tế nhị không tiện nêu ra, khi xin được việc tại công ty mới, sổ BHXH của tôi đơn vị cũ làm mất hoặc gây khó khăn không trả sổ BHXH hoặc công ty cũ không thể liên hệ được;  tôi muốn hủy thời gian đã tham gia BHXH tại công ty cũ có được không ?
Đáp: Được. Bạn liên hệ với bộ phận một cửa của tổ chức BHXH nơi công ty cũ tham gia BHXH cho bạn để được hướng dẫn cụ thể
 ...........................................................................................................................
Câu 3/ Hỏi: Trước đây tôi thấy BHXH in tờ rời sổ BHXH mẫu mới hàng năm, giờ sao không thấy in cho nữa?
Đáp: Theo luật BHXH số 58/2014 thì việc in chốt sổ xác nhận thời gian đóng BHXH cho người lao động được thực hiện hàng năm, khi có nhu cầu đơn vị bạn có thể đề nghị BHXH thực hiện việc in  chốt sổ theo quy định.
...........................................................................................................................
Câu 5/ Hỏi: Sau khi thanh lý hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn bao nhiêu lâu thì người lao động được nhận lại sổ BHXH ? 
 Đáp: Theo quy định của Luật BHXH là  từ 15 đến 30 ngày làm việc.
...........................................................................................................................
Câu 6/ Hỏi: Tôi mới mất CMTND và đã được cấp lại cái khác, tôi có phải thông báo hay đề nghị sửa chữa lại ngày cấp, số CMT mới trên sổ BHXH không ? 
Đáp: Theo quy định hiện nay tại công văn số 3835/BHXH - CST, ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: thay đổi nơi  thường trú, tạm trú, thay đổi số, ngày cấp CMTND không ảnh hưởng gì tới quá trình tham gia BHXH nên không phải thay đổi sổ, sửa chữa lại trên sổ BHXH, không phải thông báo lại cho BHXH biết.
...........................................................................................................................
Câu 7/ Hỏi: Tôi đã đi làm nhiều đơn vị khác nhau, tại mỗi đơn vị tôi có một sổ BHXH, tôi có thể thanh toán BHXH một lần các sổ BHXH chỉ giữ lại cái hiện nay đang đóng BHXH ?
Đáp: Bạn phải thực hiện việc dồn sổ; Sổ BHXH được cấp tại đơn vị bạn bắt đầu đóng BHXH lần đầu tiên được giữ lại làm sổ gốc, thời gian đóng BHXH đã được ghi nhận ở các sổ BHXH cấp sau, sau khi dồn chuyển thời gian về sổ ban đầu sẽ được hủy đi để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
...........................................................................................................................
Câu 8/ Hỏi: Vì chưa hiểu các quy định của Luật bảo hiểm Xã Hội và các văn bản dưới luật khác nên trước đây tôi đây tôi đã đi làm tại 3 công ty, tại mỗi công ty tôi đều khai chưa có sổ BHXH và đã được cấp 3 sổ BHXH khác nhau( thời gian đóng BHXH tại 3 sổ trên không trùng nhau). Xin hỏi; bây giờ tôi phải làm thế nào ?
Đáp: Bạn làm thủ tục gộp nhiều sổ về sổ gốc theo hồ sơ 304 nhé, xem  TẠI ĐÂY
...........................................................................................................................
Câu 9/ Hỏi: Tôi mới xin được việc làm tại công ty khác nhưng vì công ty cũ của tôi còn nợ BHXH nên chưa chốt được thời gian làm việc tại công ty cũ để mang sổ BHXH về công ty mới tiếp tục tham gia BHXH, tôi phải làm thế nào ? 
Đáp: Theo Công văn số 2266/BHXH-BT, ngày 20 tháng 6 năm 2013 của BHXH VN quy định hiện nay công ty cũ có thể chốt sổ BHXH cho bạn theo nguyên tắc đơn vị đã đóng tiền BHXH đến tháng năm nào chốt sổ BHXH đến tháng năm đó (số tháng công ty còn nợ tiền BHXH sẽ chưa được chốt sổ, khi nào công ty thanh toán nợ đến hết thời gian bạn làm việc tại đó thi tiến hành chốt nốt thời gian còn thiếu này). Sau khi lấy sổ từ công ty cũ về bạn cung cấp sổ BHXH cho công ty mới để đơn vị quản lý và đóng BHXH tiếp vào số sổ đó cho bạn.
...........................................................................................................................
Câu 10/ Hỏi: Tôi đã hết tuổi lao động và đủ năm đóng BHXH. Đáng lẽ ra tôi đã được giải quyết chế độ hưu trí nhưng vì đơn vị tôi công tác sau cùng chây ỳ không chịu đóng BHXH nên chế độ hưu tri của tôi chưa được giải quyết, tôi đang bị xâm hại quyền lợi, ai là người phải bồi thường cho tôi?
Đáp: Nếu hàng tháng trước khi hết tuổi lao động bạn vẫn trích đóng BHXH đầy đủ nhưng vì công ty bạn đang nợ BHXH vì thế bạn không được giải quyết chế độ hưu trí, bạn có hai hướng để giải quyết.
+ Hướng thứ nhất bạn có thể đề nghị công đoàn công ty, LĐLĐ huyện, thị, thành phố can thiệp đòi quyền lợi. Theo quy định công ty sẽ phải thanh toán tiền lương cho bạn như lúc bạn còn chưa nghỉ làm.
+ Hướng thứ hai; bạn viết đơn kiện công ty ra Tòa Án nhân dân nơi công ty đặt trụ sở. Tòa Án sẽ bảo vệ quyền lợi của bạn.
...........................................................................................................................
Câu 11/ Hỏi: Tôi đã chuyển công ty khác làm việc nhưng công ty cũ trước đây tôi làm việc vẫn đang nợ tiền BHXH vì trong sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên tôi không chốt được sổ BHXH, giờ công ty mới đòi tôi phải nộp sổ BHXH. Tôi phải làm sao bây giờ ?
Đáp: Theo quy định tại Công văn số 2266/BHXH-BT, ngày 20 tháng 6 năm 2013 của BHXH VN; trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, đang khoanh nợ, đang đợi thủ tục phá sản mà trong thời gian này có người đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác:
+ Đơn  vị tiến hành làm thủ tục chốt công nợ
+ Làm biên bản cam kết trả nơ và đưa ra lộ trình trả nợ
+ Nộp tiền trước cho các trường hợp chuyển công tác, đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH...
+ Khi đã đóng tiền trước cho số đối tượng thuộc diện nêu trên được tiến hành đúng cam kết thì số sổ BHXH của những người đã chuyển công tác, đến tuổi nghỉ hưu sẽ được chốt. Trả tiền đến đâu chốt đến thời gian tương ứng.
...........................................................................................................................
Câu 12/ Hỏi: Chúng tôi( tôi) đã đợi công ty giải quyết chế độ hưu trí mấy tháng nay nhưng vì công ty còn nợ BHXH nên chúng tôi không chốt được sổ để giải quyết chế độ BHXH. Mặc dù Liên đoàn lao động, Phòng lao động Thương binh và Xã hội đã can thiệp nhưng cũng chả thấy kết quả gì, bây giờ chúng tôi bị xâm hại quyền lợi, vậy ai là người sẽ bênh vực chúng tôi ?
Đáp: Theo luật BHXH hiện hành, Luật dân sự hiện hành quy định; tập thể hoặc cá nhân có quyền khởi kiện công ty bằng một vụ án tranh chấp lao động tại Tòa án nhân dân nơi công ty có trụ sở hoạt động. Quý ông(bà) có trách nhiệm xuất trình bằng chứng về việc nguyên đơn đã trích nộp BHXH hàng tháng đầy đủ theo quy định của pháp luật cho Tòa Án khi có quyết định thụ lý vụ án.
...........................................................................................................................
Câu 13/ Hỏi: Tôi làm việc cho cty có tham gia bảo hiễm xã hội được vài năm thì công ty không đóng bảo hiễm nữa.mà hàng tháng vẫn trừ tiền BHXH, BHYT, BHTN hoài, trong khi đó công ty không đóng tiền cho bảo hiễm xã hội, .công nhân nghĩ việc thì không chốt bảo hiễm được phải làm sao.???
Đáp: Theo điều 44 nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo điều 93 Luật BHXH  thì đơn vị bạn đã vi phạm pháp luật về lao động và vi phạm Luật BHXH hiện hành. Bạn hoặc tập thể người lao động liên hệ với Phòng lao động Thương binh và Xã hội hoặc Liên đoàn Lao động địa phương để đề nghị được can thiệp bảo vệ quyền lợi hoặc làm thủ tục khởi kiện doanh nghiệp tới Tòa án Nhân dân nơi doanh nghiệp có trụ sở hoạt động.
...........................................................................................................................
Câu 14/ Hỏi Doanh nghiệp nợ BHXH nên người lao động không chôt sổ BHXH được, nếu người lao động muốn dùng tiền cá nhân đóng  toàn bộ khoản trích nộp BH của DN để chốt sổ BH thì có được không? Trường hợp của tôi là kết thúc hợp đồng vào tháng 8/2015, còn cty nợ chưa đóng BH từ tháng 3/2015 đến 7/2015 . Như vậy tôi dùng tiền cá nhân đóng toàn bộ khoản BH chưa nộp của riêng cá nhân tôi cho phần 5 tháng (tổng là 32.5%, bao gồm 10.5% người lao động nộp và 22% DN nộp/mỗi tháng) được không? Còn phía cá nhân và DN sẽ làm thỏa thuận bằng văn bản đến khi DN thanh toán BH sẽ chi trả lại cho tôi sau. Như vậy tôi vẫn có thể chốt sổ đúng thời gian kết thúc hợp đồng và có thể làm thủ tục xin trợ cấp thất nghiệp.

 Trả lời: Căn cứ công văn 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Bộ lao động Thương binh và xã hội, hướng dẫn về việc giải quyết đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN để chốt sổ cho người lao động nghỉ việc. Chỉ áp dụng đối với đơn vị sử dụng lao động thật sự khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Khi người lao động nghỉ việc, đơn vị phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng phát sinh của những người lao động đó đến thời điểm thôi việc, đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ quỹ BHYT và nợ quỹ BHXH ngắn hạn để đảm bảo quyền lợi BHXH cho những người lao động khác còn làm việc.

   Như vậy, trường hợp của bạn không thể tự đóng BHXH, BHYT, BHTN đến thời điểm tham gia như bạn trình bày. Sổ BHXH của bạn sẽ chốt đến thời điểm đơn vị chuyển tiền và sẽ chốt bổ sung khi đơn vị chuyển tiếp tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
...........................................................................................................................
Câu 15/ Cho hỏi, công ty mới thành lập và tuyển dụng lao động vậy thời gian phải làm thủ tục đăng ký nộp BHXH bắt buộc cho toàn bộ nhân viên vào thời điểm nào thì đúng quy định.thủ tục gồm những gì ?
Trả lời: Theo điều 110 và điều 111, Luật BHXH và quyết định 1018/QĐ của uct BHXH Việt Nam quy định: Sau khi ký kết HĐLĐ một tháng đơn vị phải lập hồ sơ tham gia BHXH cho người lao đông, hồ sơ gồm:
+ Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực)
+ Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)
+ Tờ khai tham gia BHXH, BHYTđối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)
+ Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã có sổ BHXH từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)
- Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:
+ Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS)
+ Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị (bản sao); hợp đồng lao động (bản sao, 01 bản/người) tương ứng thời gian truy thu.
2. Về thời hạn đăng ký nộp BHXH cho người lao động:
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội
Bạn vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH huyện, thành phố nơi Công ty đặt trụ sở để được hướng dẫn cụ thể.
...........................................................................................................................
C. VỀ CẤP SỔ BHXH
Câu 1/ Hỏi: Tôi vừa ký hợp đồng với công ty và công ty đã làm thủ tục đóng BHXH cho tôi theo quy định, bao nhiêu lâu sau tôi mới được cấp sổ BHXH ?
Đáp: Theo công văn số 2696/ BHXH-PT-CST, ngày 31tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; khi đơn vị sử dụng lao động báo tăng lao động, đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp sổ ngay. Hạn đề nghị cấp sổ sau 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng.
...........................................................................................................................
Câu 2/ Hỏi: Tôi tham gia BHXH tự nguyện vậy sổ BHXH tự nguyện có được sử dụng tiếp nếu sau này tôi đi làm ở công ty không?
Đáp: Sổ BHXH do tổ chức BHXH cấp và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bạn có thể mang sổ BHXH đi bất cứ đâu để đóng tiếp BHXH. Trường hợp bạn đã đóng BHXH tự nguyện rồi sau đó bạn đi làm và thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc, bạn chỉ việc nộp sổ BHXH đang có cho đơn vị sử dụng lao động để họ đóng tiếp BHXH vào sổ đó cho bạn. Khi bạn hết tuổi lao động tổ chức BHXH sẽ cộng dồn từ đầu tới cuối sổ, nếu bạn đủ số năm đóng BHXH theo quy định là bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
...........................................................................................................................
Câu 3/ Hỏi: Tôi đang có sổ BHXH bắt buộc nhưng bây giờ không còn  đi làm cho công ty nữa, tôi đóng BHXH tự nguyện tiếp. Tôi có phải đề nghị cấp sổ BHXH tự nguyện nữa không ?
Đáp:  Không, khi bạn làm thủ tục đăng ký đóng BHXH tự nguyện, bạn chỉ cần  photo sổ BHXH đang có để đại lý BHXH nộp cho tổ chức BHXH và thời gian tham gia sẽ được nối tiếp vào sổ BHXH đó. Khi bạn hết tuổi lao động tổ chức BHXH sẽ cộng dồn từ đầu tới cuối sổ nếu bạn đủ số năm đóng BHXH theo quy định là bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
...........................................................................................................................
Câu 4/ Hỏi: Tôi xem trong danh sách lao động do BHXH cung cấp, sổ BHXH của tôi là một dãy gồm cả chữ in và chữ số có dạng như sau" BB 0123456789" xin hỏi; tôi đã có sổ BHXH chính thức chưa ?
Đáp: Chưa, đó là số sổ tạm do tổ chức BHXH tạo nên để quản lý người đóng BHXH. Công ty hoặc người tham gia BHXH tự nguyện lập hồ sơ đề nghị để được cấp sổ BHXH.
...........................................................................................................................
Câu 5/ Hỏi: Trước đây tôi đã đi làm và đã có sổ BHXH, bây giờ tôi chuyển công ty khác rồi, tôi có cần phải nộp sổ BHXH lúc còn đi làm ở công ty cũ cho công ty mới không, tôi bỏ sổ BHXH ở công ty cũ và làm sổ BHXH khác tại công ty mới có được không ?
Đáp: Không. Theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định; mỗi lao động chỉ được dùng một sổ BHXH, sổ BHXH có giá trị sử dụng trên toàn quốc. Khi chấm dứt quan  hệ  lao động với đơn vị sử   dụng lao động cũ, bạn sẽ nhận được sổ BHXH đã chốt thời gian công tác tại đơn vị đó và khi bạn thiết lập mối quan hệ lao động tại đơn vị khác, bạn  phải nộp sổ BHXH đó cho Bộ phận nhân sự để đơn vị có căn cứ đóng tiếp BHXH, BHYT, BHTN cho bạn.
...........................................................................................................................
Câu 6/ Hỏi: công ty tôi có một số người lao động vì lý do riêng mà họ không muốn tham gia Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN và muốn trích trả khoản tiền thuộc trách nhiệm của đơn vị phải đóng bảo hiểm trả thẳng vào lương cho họ, vậy nếu mình đồng ý không tham gia bảo hiểm xã hội cho họ và trích thẳng khoản đóng đó vào lương cho những trường hợp đó thì có trái quy định của pháp luật không.
Trả lời: Điều 2 Luật BHXH hiện hành và Luật Lao Động quy định; đơn vị sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia BHXH cho người lao động, không phân biệt đơn vị có sử dụng bao nhiêu lao động. Vì thế, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm từ trối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật của người lao động. 
...........................................................................................................................
Câu 7/ Hỏi: Em chào BHXH, mong các anh chị giúp đỡ em vấn đề này ạ. Công ty em là công ty TNHH một thành viên, Công ty em mới thành lập nên chưa tham gia nộp BHXH, em làm thủ tục đóng bảo hiểm cho nhân viên lần đầu. Giám đốc công ty em không đóng BHXH có được không?
Trả lời
...........................................................................................................................

E. CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG - BNN
Câu 1/ Hỏi; Công nhân A ở đơn vị tôi bị tai nạn ngoài đơn vị nhưng được xác định là tai nạn lao động. Xin hỏi chế độ BHYT và chế độ ốm đau của lao động A có được BHYT, BHXH thanh toán không ?
Đáp: Theo quy định của Luật BHXH  hiện hành; chế độ tai nạn lao động không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ ốm đau và từ năm 2015 Quỹ BHYT sẽ thanh toán chế độ tai nạn lao động .và đơn vị của anh A phải làm thủ tục giới thiệu anh A ra hội đồng giám định y khoa đồng thời lập hồ sơ đề nghị với BHXH giải quyết chế độ TNLĐ theo quy định.
............................................................................................................................
Câu 2/ Hỏi: Sau khi nằm viện điều trị Chế độ tai nạn lao động 2 tháng; anh A vì chưa hồi phục nên không thể đi làm đươc nên đơn vị chúng tôi đã đề nghị thanh lý HĐLĐ với anh A. Xin hỏi đơn vị chúng tôi có được thanh lý HĐLĐ với anh ta không ?
Đáp: Không. Theo Luật lao động hiện hành, quy định: "Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà khả năng lao động chưa hồi phục." Căn cứ vào quy định trên thì đơn vị bạn không được chấm dứt HĐLĐ đối với anh A .
Trong trường hợp người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị bạn có thể chấm dứt HĐLĐ với lao động A vào thời điểm sau khi đã điều trị ổn định nhưng vẫn phải có trách nhiệm trong việc lập hồ sơ đề nghị BHXH giải quyết chế độ TNLĐ với lao động A cho đến khi có quyết định cuối cùng của BHXH .
...........................................................................................................................
F. VỀ CHUYỂN NƠI ĐÓNG BHXH 
Câu 1/ Hỏi: Đơn vị tôi chuyển trụ sở sang địa phương khác, để chuyển đổi nơi đóng BHXH chúng tôi cần phải làm gì ?
Đáp: Khi đơn vị chuyển trụ sở sang địa phương khác hoạt động thì phải hoàn tất việc đóng BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ và chốt sổ BHXH cho người lao động đến thời điểm di chuyển để chấm dứt quan hệ với cơ quan BHXH cũ và đăng ký tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH mới.
+ Thực hiện theo Phiếu giao nhận hồ sơ  106, 301, 321, 101.
...........................................................................................................................
Câu 2/ Hỏi: Công ty quảng cáo Sông Đà đã làm thủ tục chấm dứt quan hệ đóng BHXH vói  BHXH Quận Chăm Mát tháng 10 năm 2014 để chuyển trụ sở hoạt động sang Quận Phương Lâm nhưng tháng 02 năm 2015 thủ tục đăng ký đóng BHXH vói Quận Phương Lâm mới hoàn thành, ( trong thời gian làm thủ tục đăng ký nộp BHXH tại Quận Phương Lâm công ty chúng tôi vẫn sử dụng đội ngũ nhân viên cũ và hàng tháng trích từ lương của nhân viên theo tỷ lệ quy định), khi được BHXH chấp nhận cho đóng BHXH tại quận mới đơn vị tôi đã truy đóng từ tháng 11 năm 2014 và trong thời gian này đơn vị có người ốm đau, thai sản( cả 2 trường hợp này đã đóng BHXH được hơn 5 năm). Trường hợp ốm đau, thai sản này có đủ điều kiện để hưởng chế độ không ?
Đáp: Nếu thời gian truy đóng BHXH là hợp lệ và có căn cứ chứng minh việc chậm tham gia lại BHXH cho đơn vị là do vướng mắc trong khâu đăng ký đóng BHXH tại quận mới  và trong khi chờ BHXH tại quận mới  xét duyệt hồ sơ  tham gia đóng BHXH, đơn vị vẫn thực hiện việc trích nộp BHXH của lao động theo đúng quy định của Luật BHXH hiện hành và thời gian trước khi sinh con của lao động có đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trứơc khi sinh thì các trường hợp này đủ điều kiện hưởng chế độ.
...........................................................................................................................
G/ BÁO TĂNG , GIẢM LAO ĐỘNG 
Câu 1/ Hỏi: Đơn vị tôi có lao động đã thanh lý hợp đồng lao động từ mấy tháng trước nhưng vì bận nhiều việc nên tôi đã bỏ quên chưa báo giảm đóng BHXH. Nay tôi làm thủ tục báo giảm  không biết có được không, làm thế nào, gồm những gì?
Đáp: Tăng giảm lao động đóng BHXH chậm phải cung cấp thêm các căn cứ có giá trị để chứng minh việc người lao động đã nghỉ việc mà nay đơn vị mới báo giảm lao động với BHXH là đúng sự thực; gồm bảng lương của các tháng đã nghỉ việc, bảng chấm công và các giấy tờ biểu mẫu khác theo quy định tại phiếu giao nhận số 103,104 xem TẠI ĐÂY
...........................................................................................................................
Câu 2/ Hỏi: Hợp đồng lao động công ty tôi lập một tháng người lao động đựoc hưởng bao gồm: lương 4 triệu đồng, phụ cấp xăng xe 500 ngàn, phụ cấp điện thoại 300 ngàn. Vậy mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động bằng bao nhiêu:
Đáp: Theo Luật Bảo hiểm Xã hội hiện hành quy định; Tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương, tiền công được ghi trên HĐLĐ, HĐLV, Quyết định...
- Trường hợp lao động được tuyển dụng phải trải qua thời gian tập sự 6 tháng hoặc 12 tháng; khi hết thời gian tập sự thì tiền lương tiền công đóng BHXH sẽ được điều chỉnh đóng bằng 100% mức tiền lương, tiền công của hệ số lương theo Quyết định chuyển Sếp lương, Quyết định tuyển dụng.
+ Trường hợp bạn đang hỏi; mức tiền lương, tiền công đóng BHXH cho lao động tại đơn vị bạn là 4,000,000 đồng.
...........................................................................................................................
Câu 3/ Hỏi: Vừa qua công ty chúng tôi có tuyển dụng thêm công nhân, trong số đó có 4 người trước khi đến làm việc tại công ty chúng tôi đã đi làm cho công ty khác ở tỉnh bạn nhưng khi nghỉ việc người lao động không lấy sổ về để nộp cho công ty mới. Xin hỏi trừơng hợp này vì đường xa cách trở, người lao động muốn bỏ hoặc hủy thời gian đã đóng BHXH tại công ty cũ để làm thủ tục đóng mới hoàn toàn tại công ty chúng tôi có được không, thủ tục để hủy số sổ đó như thế nào?
Đáp: Theo quy định taị Quyết định 1111/ 2008 hiện nay; mỗi lao động chỉ được sử dụng một sổ BHXH, vì vậy người lao động phải liên hệ với công ty cũ để nhận lại sổ BHXH đã được cấp sau đó nộp sổ BHXH cho công ty bạn để tiếp tục đóng BHXH theo sổ BHXH đó.
...........................................................................................................................
H/ BẢO LƯU THỜI GIAN CÔNG TÁC:
Câu 1/ Hỏi: Vừa qua, tôi đã hết tuổi lao động, một người nữa chưa hết tuổi lao động nhưng đã xin nghỉ việc, đơn vị có ra quyết định bảo lưu thời gian công tác cho tôi nhưng tôi không hiểu thế nào là bảo lưu, bảo lưu để làm gì ?
Đáp: Khi chấm dứt quan hệ lao động với đơn vị sử dụng lao động; đơn vị sẽ chốt sổ BHXH cho người lao động. Trong thời gian sau đó nếu lao động tiếp tục có mối quan hệ lao động khác; sổ BHXH sẽ được nộp cho đơn vị mới để đóng BHXH, BHYT, BHTN theo số sổ ấy. Trong trường hợp người lao động không tiếp tục đi làm ở đâu cả thì sau 12 tháng kể từ ngày có văn bản giải quyết cho nghỉ việc; họ có thể thanh toán chế độ BHXH một lần hoặc giữ lại toàn bộ thời gian đã tham gia BHXH từ trước tới nay để tiếp tục đóng BHXH tự nguyện hoặc để đến khi nào tìm được việc mới sẽ được tham gia BHXH tiếp vào số sổ BHXH họ đang lưu giữ.Trường hợp đã hết tuổi lao động; không phải bảo lưu thời gian công tác .
- Mục đích của việc bảo lưu thời gian công tác mà không được thanh toán chế độ BHXH một lần ngay chính là để người lao động có thời gian suy nghĩ, cân nhắc về quyền lợi của mình. Nếu thanh toán chế độ BHXH một lần thì mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 1,5 đến 2 tháng tiền lương, tiền công bình quân của toàn bộ quá trình tham gia BHXH. Nếu tiếp tục tham gia BHXH ( bắt buộc hoặc tự nguyện) đến lúc đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu; Tối đa được hưởng 75% lương so với số tiền lương, tiền công lúc đóng BHXH ngoài ra còn được hưởng chế độ BHYT đến hết đời. Sau khi chết; thân nhân còn được hưởng chế độ mai táng phí và  chế độ tuất nuôi dưỡng.
...........................................................................................................................

I/ THAI SẢN:
Câu 1/ Hỏi: BHXH hướng dẫn tôi cách tính tiền thai sản với. Công nhân của tôi có quá trình đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi sinh con như sau:
Mức 2,600,000 x 3 tháng
Mức 2,250,000 x 3 tháng
Đáp: Mức tiền lương, tiền công để tính thai sản được tính bình quân tiền lương, tiền công 6 tháng trước khi sinh con :Trường hợp đơn vị hỏi tính như sau:
2.600.000 x 3 = 6.900.000 đ (1)
2,250,000 x3 = 6.750.000 đ(2)
Tổng số tiền lương 6 tháng bằng: (1)+(2) =  6.900.000 + 6.750.000 = 14.550.000
Bình quân tiền lương 1 tháng ; 14,550,000 : 6 = 2.425.000 đ
Tiền chế độ thai sản lao động được nhận là: 2.425.000 x 6 + 2.300.000 = 16.850.000 đồng.
Lưu ý: 2.300.000 là 2 tháng lương cơ sở trợ cấp một lần khi sinh .
...........................................................................................................................
Câu 2: Hỏi: Giúp em với, em đóng BHXH được 01 năm 02 tháng, tháng 10 /2014 nghỉ việc, tháng 01 năm 2015 chuyển sang làm công ty khác và được tham gia BHXH từ tháng 01/2015. Nhưng vì bận nhiều việc nên người đại diện công ty không báo tăng đóng BHXH cho em ngay, mãi đến tháng 5/2015 em được truy đóng BHXH từ tháng 01/2015. Tháng 7/2015 em sinh con , vậy em có được hưởng trợ cấp thai sản không ạ?
Đáp: Nếu tổng số 06 tháng trước khi sinh được dùng làm căn cứ tính hưởng chế độ thai sản có thời gian truy thu đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức BHXH sẽ có nhiệm vụ kiểm tra, rà xoát lại một số giấy tờ làm căn cứ chứng minh rằng lao động đó không trục lợi BHXH, hồ sơ đựợc lưu trữ tại đơn vị sử dụng lao động, nếu việc truy thu BHXH là hoàn toàn hợp pháp, truy thu đúng quy định thì bạn sẽ vẫn được hưởng chế độ thai sản.
...........................................................................................................................
Câu 3, Hỏi: công ty tôi gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từ đầu năm đến tháng 8 chưa đóng BHXH. Tôi thanh lý hợp đồng từ tháng 6 năm 2015, do đang nợ BHXH nên công ty không chốt sổ BHXH cho tôi được, tháng 8/2015 tôi xin con. Vậy trường hợp của tôi sẽ được giải quyết như thế nào
Đáp: Bạn sẽ được thanh toán chế độ thai sản diện thai sản sau khi nghỉ việc khi công ty thanh toán nợ BHXH đến hết tháng 5, khi đó sổ BHXH của bạn sẽ được chốt đến hết tháng 5, mời bạn mang sổ BHXH và tờ rời cùng giấy khai sinh của con, giấy chứng minh thư nhân dân đến nộp tại bộ phận giao dịch một cửa BHXH quận, huyện nơi bạn cư trú.
............................................................................................................................
Câu 4, Hỏi: Cho e hỏi với:
Em đã làm thủ tục báo giảm và thai sản từ tháng 06 sao đến giờ vẫn chưa nhận được tiền phụ cấp thai sản chuyển về a, theo luật thì sau bao lâu a?
Đáp: Theo quy định hiện nay tại QĐ 636; nếu hồ sơ thanh toán chế độ thai sản của bạn do công ty lập đã đầy đủ giấy tờ và hợp lệ thì tổ chức BHXH sẽ chuyển tiền về tài khoản đề nghị nhận chế độ trên biểu C70a-HD trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định...........................................................................................................................
Câu 5: Cho em hỏi thời gian đóng BHXH có từ đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con và thời gian đóng BHXH có từ đủ 3 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con phải hiểu thế nào cho đúng ạ.
Đáp: Đây là sơ đồ quá trình đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con


 Đây là sơ đồ quá trình đóng BHXH đủ 3 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con


..........................................................................................................................
Câu 6: hỏi: tôi đi làm ở công ty và vợ tôi không đi làm ở đâu cả, cô ấy ở nhà và vừa qua sinh con, xin hỏi; tôi có được hưởng chế độ thai sản không ?
Trả lời: Theo quy định về chế độ trợ cấp một lần khi vợ sinh con tại mục thai sản Luật BHXH số 58/2014/ QH13 thì bạn sẽ được hưởng 02 tháng lương cơ sở, đồng thời được nghỉ việc chăm sóc vợ trong tháng đầu tiên ngay sau khi vợ sinh theo quy định của pháp luật, thời gian nghỉ chăm sóc vợ sinh con từ 5 đến 14 ngày.
..........................................................................................................................
Câu 7: hỏi: vợ tôi không đi làm ở đâu cả, cô ấy đóng BHXH tự nguyện ở địa phương, xin hỏi; khi cô ấy sinh con thì tôi có được hưởng chế đọ thai sản không ?
Trả lời: Theo quy định về chế độ trợ cấp một lần khi vợ sinh con tại mục thai sản Luật BHXH số 58/2014/ QH13 thì bạn sẽ được hưởng 02 tháng lương cơ sở, đồng thời được nghỉ việc chăm sóc vợ trong tháng đầu tiên ngay sau khi vợ sinh theo quy định của pháp luật, thời gian nghỉ chăm sóc vợ sinh con từ 5 đến 14 ngày.
..........................................................................................................................

Câu 8: hỏi: vợ tôi  đi làm ở công ty A, tôi làm ở công ty B nhưng công ty của cô ấy không đóng BHXH, họ chốn đóng của toàn bộ công ty từ lâu rồi, giờ cô ấy sinh con thì tôi có được hưởng chế đọ thai sản không ?
Trả lời:  Theo quy định hiện nay" chỉ có chồng đóng BHXH khi vợ sinh con" tại mục thai sản Luật BHXH số 58/2014/ QH13 thì bạn sẽ được hưởng 02 tháng lương cơ sở.
..........................................................................................................................
Câu 9: hỏi thời gian nghỉ việc chăm vợ sinh con có phải cắt  giảm đóng BHXH không ?
Trả lời: Căn cứ  Quyết định 959 của BHXHVN thì  lao động có số ngày nghỉ từ 14 ngày  trở lên trong tháng thì phải cắt giảm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trường hợp nam được nghỉ 14 ngày khi vợ của họ sinh đôi phải phẫu thuật cũng phải cắt giảm đóng BHXH nói chung theo quy định.
..........................................................................................................................
Câu 9: hỏi: Lao động nam có vợ không tham gia BHXH bắt buộc khi vợ sinh con sẽ được hưởng trợ cấp BHXH một lần bằng hai tháng lương cơ sở, xin hỏi lao động nam này có phải cắt lương ở đơn vị hoặc có phải báo giảm tham gia BHXH không?
Đáp: Không, trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh bằng 02 tháng lương tối thiểu không phải cắt lương ở đơn vị, không phải cắt giảm lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN khi vợ sinh con.
............................................................................................................................
D/ VỀ CHẾ ĐỘ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE( DSPHSK)

Câu 1/ Hỏi; Công ty tôi có một chị vừa nghỉ hết Chế độ thai sản và 2 chị vừa nghỉ hết thời gian được nghỉ ốm theo quy định của Luật BHXH. Ngày mai họ đi làm trở lại, tôi làm Chế độ DSPHSK luôn cho họ trong ngày đầu tiên quay trở lại làm việc có được khồng ?
Đáp: Không. Theo Thông tư số 59/2014 /TT-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH quy định: Người lao động sau thời gian nghỉ hưởng Chế độ ốm đau, thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ khi quay trở lại làm việc nếu  sức khỏe chưa bình phục thì được hưởng Chế độ DSPHSK.
Căn cứ vào hướng dẫn trên thì lao động tại đơn vị của bạn vừa mới quay trở lại làm việc và chưa biết sức khỏe sau thời gian thai sản và sau thời gian ốm đau ra sao nên đơn vị bạn chưa có căn cứ để đề nghị hưởng Chế độ DSPHSK.
...........................................................................................................................
Câu 2/ Hỏi: Ở đơn vị tôi có một chị và 2 anh đã nghỉ xong Chế độ thai sản và Chế độ ốm đau thường, vừa qua đã quay trở lại làm việc, tính từ ngày bắt đầu trở lại công ty làm việc đến nay là 65 ngày. Bây giờ tôi làm thủ tục cho họ nghỉ chế độ DSPHSK được chưa ?
Đáp: Theo Thông tư số 59/2014 /TT-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH quy định: Thời gian quay trở lại làm việc để tính hưởng chế độ DSPHSK đối với chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động đều là 30 ngày.
Căn cứ vào hướng dẫn trên thì lao động tại đơn vị của bạn đã đi làm  trở lại và mặc dù sức khỏe yếu nhưng không còn thuộc đối tượng được xem xét để đề nghị hưởng Chế độ DSPHSK.
...........................................................................................................................
Câu 3/ Xin hỏi: đơn vị tôi yêu cầu tôi phải xuất trình phiếu khám bệnh hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH C65-HD trong đó phải có ý kiến của nhân viên y tế về việc tôi có sức khỏe yếu sau khi sinh con hoặc sau thời gian nghỉ ốm đau thì mới được đơn vị lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ DSPHSK sau ốm đau, thai sản ?
Đáp: không, căn cứ theo  Điều 29 và Điều 41 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì thủ tục đề nghị hưởng chế độ DSPHSK  sau ốm đau, thai sản không quy định phải có xác nhận của cơ sở y tế. Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày người lao động hết thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản đã quay trở lại đơn vị làm việc và sức khỏe chưa bình phục thì ban chấp hành công đoàn phối hợp với cơ quan lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ cho người lao động theo quy định
Câu 4/ Hỏi: Công ty chúng tôi có anh A bị ốm thuộc danh mục các bệnh cần chữa trị dài ngày, anh ấy đã nghỉ ốm và hưởng chế độ ốm 3 tháng nay, bây giờ anh A vẫn chưa trở lại làm việc, công ty chúng tôi có thể đề nghị chế độ DSPHSK cho anh ấy không ?
Đáp: Không. Theo Thông tư số 59/2014 /TT-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH quy định: Người lao động sau thời gian nghỉ hưởng Chế độ ốm đau, thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ khi quay trở lại làm việc nếu  sức khỏe chưa bình phục thì được hưởng Chế độ DSPHSK.
Căn cứ vào hướng dẫn trên thì lao động tại đơn vị của bạn chưa quay trở lại làm việc và chưa biết sức khỏe sau thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau ra sao nên đơn vị bạn chưa có căn cứ để đề nghị hưởng Chế độ DSPHSK. Nếu sau này anh A quay trở lại và trong khoảng thời gian quy định như đã nói ở trên và sức khỏe yếu thì đơn vị bạn giải quyết chế độ DSPHSK cho anh ấy.
...........................................................................................................................
Câu 5/ Hỏi: Bảo hiểm cho em hỏi cách tính chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản như thế nào, hổ sơ gồm những gì?
Đáp:
a, Công thức tính chế độ DSPHSK  như sau:
- Nghỉ DSPHSK  tại gia đình/ một năm dương lịch
+ Sinh thường, sảy thai, nạo thai, thai chết lưu: lương cơ sở nhân với 30% nhân với số ngày được hưởng (Hiện nay lương cơ sở đang là 1,150,000 đ, số ngày được nghỉ; 5 ngày)
1.150.000 đồng X 30% = 345.000 đ/ ngày X 5 ngày = 1.725.000 đồng.
+ Sinh con phải phẫu thuật:  số ngày được nghỉ; 7 ngày = 2.415.000 đ
+ Sinh đôi trở lên: số ngày được nghỉ; 10 ngày = 3.450.000 đ
+ Bản thân ốm: đã nghỉ hết thời gian được hưởng theo chế độ quy định: ốm thường; 5 ngày
+ Ốm đau phải phẫu thuật: 7 ngày
+ Ốm thuộc danh mục các bệnh cần chữa trị dài ngày, tai nạn lao động: 10 ngày

b,  Danh sách đề nghị C70A-HD, Phiếu chứng nhận phẫu thuật( nếu có). Chú ý: thời gian nghỉ DSPHSK phải cắt lương tại đơn vị.Nhấp vào đây để xem tiếp

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội