Đại Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Cần Biết


Luật BHYT mới sửa đổi, từ tháng 01 năm 2015 đã đi vào cuộc sống. Trong quá trình thực hiện một số đại lý BHYT có thắc măc về quy định mới khi nhân dân tham gia BHYT buộc phải tham gia  theo hộ gia đình, bắt buộc toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu phải cùng tham gia mới được chấp nhận. Nếu toàn bộ thành viên tham gia sẽ được giảm trừ theo quy định và cụ thể  giảm trừ như thế nào.
Đúng vâỵ, nhưng cần phân biệt cụ thể như sau: để tham gia BHYT phải cần toàn bộ số người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình bạn tại thời điểm đăng ký tham gia BHYT phải cùng tham gia, bao gồm cả những người nhập khẩu nhờ theo Luật hộ tịch, hộ khẩu nhưng không tính những người sau đây vào tổng số thành viên trong hộ:
  •  Người mặc dù có tên trong hộ khẩu nhưng đã có giấy tạm vắng theo quy định từ 6 tháng trở lên) do UBND xã phường cung cấp.
  • Người đã chết ( phải đã giảm khẩu)
  • Người đã tách khẩu. 
                             Những người sau đây được tính là đã tham gia BHYT:
  • Người đã được cấp thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác nhau.
Số người còn lại chưa có thẻ BHYT là đối tượng phải tham gia theo hộ gia đình.
Ví dụ: Hộ gia đình nhà ông Nguyễn Văn An có 6 người; Ông - Bà - con lớn - con nhỏ - 2 người ở trọ nhập khẩu nhờ.
Trong đó:
- Ông An là Viên chức nhà nước, đã được cấp thẻ BHYT tại cơ quan đơn vị ông công tác.
- Bà An 45 tuổi không đi làm ở đâu bà hiện nay làm nội trợ tại gia đình.
- Con lớn của ông bà nghề nghiệp tự do đã đi lấy vợ và ở rể tại nhà vợ nhưng chưa cắt khẩu cũng chưa đăng ký tạm vắng.
- Con nhỏ nhà ông bà đang  học đại học đã được cấp thẻ BHYT đối tượng SV.
- Người nhập khẩu nhờ thư 1 đang làm công nhân tại công ty A nhưng chưa tham gia BHYT.
- Người nhập khẩu nhờ thứ 2 đang là học sinh( đã có thẻ BHYT đối tượng Học sinh.

Xác đinh đối tượng như sau:

A. Tổng nhân khẩu gia đình ông An là 6 người;
1/ Số người đã có thẻ BHYT gồm:
-  Ông An( Đã có thẻ BHYT đối tượng Viên Chức)
- Con nhỏ nhà ông An ( đã có thẻ BHYTHS - SV)
- Người nhập khẩu nhờ thứ 2(đã được cấp thẻ BHYT- HS)
 2/ Số người chưa có thẻ BHYT:
- Con lớn nhà ông bà An
- Bà An
- Người nhập khẩu nhờ thứ 1
Như vậy hộ nhà ông An phải mua BHYT cho 3 người ( photo thẻ BHYT của các trường hợp đã có thẻ BHYT và đính kèm với mẫu D03-TS để BHXH có căn cứ miễn giảm theo quy định.)
Sô tiền phải nộp như sau:
- Bà An ( mức lương cơ sỏ x 4,5% x 12 tháng x 100% = mức đóng( hiện tại 621,000 đ)
- Con lớn nhà ông An ( mức lương cơ sỏ x 4,5% x 12 tháng x 70% = mức đóng( hiện tại 434,700 đ)
- Người nhập khẩu nhờ thứ 1 ( mức lương cơ sỏ x 4,5% x 12 tháng x 60% = mức đóng( hiện tại 372,600 đ) 
Nếu có người tiếp theo được miên giảm chỉ phải nộp  50%  so với người đầu tiên, từ người thứ 5 trở đi tính bằng 40% so với người thứ nhất.
* Hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình gồm : 
+ Tờ khai mẫu TK01( mỗi người một tờ)    
+ Thẻ BHYT của các thành viên khác trong hộ khâu đã có thẻ BHYT.
+ Sổ hộ khẩu photo 1 quyển
+ Mẫu D03-TS ( 3 bộ)
+ Mấu D01-HGD
+ Tiền hoặc phiếu nộp tiền vào tài khoản của BHXH
Nộp hồ sơ cấp thẻ tại bộ phận một cửa BHXH địa phương, nhận giấy hẹn trả kết quả do Bộ phận một cửa cung cấp, căn cứ thời hạn nhận thẻ BHYT trên giấy hẹn đến nhận thẻ mới./.
P/s: Đại lý thu BHYT - BHTN phải nắm được nội dung trong công văn dưới đây để phục vụ chuyên môn. Sau 3 tháng triển khai thu BHYT theo luật BHYT sửa đổi, một số khó khăn trong quá trình thực hiện đã bộc phát. Để tạo điều kiên thuận lợi và tạo bước chuyển tiếp, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 777 tháo ghỡ một số vướng mắc. Để xem chi tiết công văn này XEM TẠI ĐÂYFacebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội