Cách Tính Lãi Phạt Chậm Nộp BHXH - Tỷ Lệ % Lãi

ảnh nguồn của Thanthongnhat.vn
Hiện tổ chức BHXH đang quản lý 03 quỹ riêng là quỹ Bảo hiểm y tế ( BHYT), quỹ bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN), quỹ BHXH, do đó phương thức đóng của doanh nghiệp theo các văn bản quy phạm pháp luật cho từng loại quỹ cũng khác nhau cụ thể:
- Qũy BHYT: khoản 1 điều 15 luật BHYT số 25/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008: doanh nghiệp nộp cơ quan BHXH định kỳ hàng tháng, như vậy cần hiểu là nộp ngay trong tháng, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
- Qũy BHTN: điều 44 Luật việc làm số 38/2013/QH13: hàng tháng người sử dụng đóng BHTN…, như vậy cần hiểu là nộp ngay trong tháng,chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

Từ những căn cứ trên khi đơn vị sử dụng lao động nộp tiền trong tháng này, cần được hiểu trừ tiền BHYT, BHTN số còn lại đóng BHXH của tháng trước.
I/ Xác định số tiền nộp chậm bị tính lãi chậm đóng:
A/ Trường hợp không phải nộp lãi chậm đóng:
·Ví dụ:  Tháng 01/2009 có số phát sinh:
BHYT 900.000đ 
BHTN 600.000đ 
BHXH 6.000.000đ · 
Tháng 02/2009 có số phát sinh: 
BHYT 1.500.000đ 
BHTN 1.000.000đ 
BHXH 10.000.000đ 
* Ngày 16/02/2009 BHXH nhận tiền chuyển trả của đơn vị: 10.000.000đ, số tiền này được phân bổ theo thứ tự như sau: 
Thu đủ BHYT 900.000 + 1.500.000 : 2.400.000
Thu đủ BHTN 600.000 + 1.000.000 : 1.600.000 
Thu BHXH : 6.000.000 Trong trường hợp này đơn vị không bị tính lãi.
B/ Trường hợp phải chịu lãi chậm đóng:
Thu đủ BHYT 900.000 + 1.500.000 = 2.400.000
Thu đủ BHTN 600.000 + 1.000.000 = 1.600.000
Thu BHXH : 3.500.000
Lãi chậm nộp của tháng 01/2009: ( 6.000.000 – 3.500.000) x 8%/12tháng = 16.667đ.

II/ Hướng dẫn cách tính:
Tính lãi thời gian truy đóng theo  nọi dung Quyết định 959/QĐ-BHXH
A/ Thực hiện mẫu “Danh sách người lao dộng tính lãi chậm đóng” (trên trang web và IMS), công thức tính lãi:
l = d x t x K/12
Trong đó:
- l: lãi chậm đóng
- d: số tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT của tháng truy đóng (theo từng quỹ BHXH, BHYT, BHTN)
- K: mức lãi suất phạt chậm đóng /năm tại thời điểm truy đóng.
- t: tổng số tháng chậm đóng của tất cả các tháng phải truy đóng t = [(t1 + t2) n] : 2
Trong đó:
- t1: số tháng (từ tháng bắt đầu truy đóng đến tháng nộp hồ sơ) - 2
- t2: số tháng (từ tháng kết thúc truy đóng đến tháng nộp hồ sơ) - 2
- n: số tháng (từ tháng bắt đầu đến tháng kết thúc truy đóng)
Lưu ý:
Tháng truy đóng đầu tiên và tháng nộp hồ sơ không tính lãi (do đó, t1 và t2 phải trừ bớt 2 tháng). Ví dụ: Truy đóng tháng 05/2011 đến 09/2011, nộp hồ sơ trong tháng 10/2011, thì tháng 05/2011 và tháng 10/2011 không tính lãi.
Nếu không áp dụng công thức: Số tháng tính lãi phải tính từng tháng truy đóng sau đó mới cộng toàn bộ tháng bị tính lãi.
Ví dụ: Tại tháng 10/2011 đơn vị truy đóng cho ông A từ 05/2011 đến 09/2011 với mức lương là 5.000.000 đồng. Mức lãi suất truy đóng BHXH,BHTN/năm: 10,5%, BHYT/năm: 9%.
Tổng số tháng phải tính lãi như sau:
B/ Tính thủ công:
- Tiền đóng tháng 05/2011: tính từ tháng 6/2011 đến tháng 09/2011 (tháng 5/2011 và tháng 10/2011 không tính lãi) số tháng tính lãi chậm đóng = 4 tháng
- Tiền đóng tháng 06/2011: tương tự số tháng tính lãi chậm đóng = 3 tháng
- Tiền đóng tháng 07/2011: số tháng tính lãi chậm đóng = 2 tháng
- Tiền đóng tháng 08/2011: số tháng tính lãi chậm đóng = 1 tháng
- Tiền đóng tháng 09/2011: chưa tính lãi = 0 tháng
=> Vậy tổng số tháng phải tính lãi là 4+3+2+1+0=10 tháng
2. Tính công thức:
t = [(t1 + t2) n] : 2 = [(4+0) 5] : 2 = 10
Trong đó:
t1 = tháng 05/2011 đến tháng 10/2011 – 2 = 6-2= 4
t2 = tháng 09/2011 đến tháng 10/2011 – 2 = 2-2= 0
n = tháng 05/2011 đến tháng 09/2011 = 5
Số lãi chậm đóng:
- Lãi BHXH = 5.000.000 đồng X 22% X 10,5%/12 X 10 tháng = 96.250 đồng
- Lãi BHTN = 5.000.000 đồng X 2% X 10,5%/12 X 10 tháng = 8.750 đồng
- Lãi BHYT = 5.000.000 đồng X 4,5% X 9%/12 X 10 tháng = 16.875 đồng
Vậy tổng số tiền lãi chậm đóng BHXH,BHTN,BHYT của ông A là: 121.875 đồng.
chú ý: Tải File Excel đã tích hợp lệnh tính lãi, bạn chỉ cần thay thông số vào cột tương ứng sẽ cho kết quả TẠI ĐÂY
3.Tỷ lệ lãi chậm nộp từng thời kỳ tính theo tháng.


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội