Số Liệu Trích Nộp BHXH Tháng 11 Năm 2014

Tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2014, chưa tính lãi chậm nộp


CHÚ Ý: Đơn vị thuộc khối UBND khi tính số tiền đã nộp, còn nợ: cộng tổng 3 khối UBND + HĐND + TYT (Tại cột số tiền nợ đọng số có dấu (-) phía trước là số đã nộp thừa VD: - 1.200,000 nghĩa là tính đến hết tháng 11 đã nộp thừa 1,200,000 đ, Số nộp thừa này được coi như số đã nộp cho tháng tiếp theo.


- Tính đến 21 tháng 11 năm 2014 các đơn vị sử dụng khối xã gồm UBND, Trạm Y Tế xã, HĐND xã đã thực hiện chế độ trích nộp BHXH nói chung. Đến nay một số đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ này cụ thể như: Xã Hiền Lương, Xã Cao Sơn, HĐND xã Tân Minh đã nộp hết. Xin chúc mừng. Song bên canh đó, một số đơn vị vẫn còn để nợ đọng cụ thể như sau:
1/ Xã Đoàn Kết nợ: 116,278,300 đồng
2/ Xã Tân Minh nợ: 83,485,500 đồng
3/ Xã Tân Pheo nợ: 74,150,900 đồng
4/ Xã Mường Tuổng nợ: 58,857,800 đồng
5/ Xã Mường Chiềng nợ: 50,676,700 đồng
6/ Xã Suối Nánh nợ: 48,755,000 đồng
7/ Xã Giáp Đắt nợ: 43,000,000 đồng
Các xã còn lại có số tiền nợ đọng cộng với số phát sinh tháng 11 dưới 35 triệu đồng . Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm túc qui định về việc trích nộp BHXH - BHYT - BHTN theo quy định. 
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội