Nộp Danh Sách Điều Chỉnh Lương Đợt 1 Năm 2014

  • Theo thông báo của Sở nội vụ; các lao động là Viên chức, Công chức , LĐHĐ nếu đã nộp danh sách đề nghị gửi các Phòng nội vụ để được nâng lương theo kỳ hạn đợt 1 năm 2014, nay đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị các đơn vị cử cán bộ kế toán hoặc phụ trách lao động tiền lương, phụ trách mảng BHXH đến phòng Nội Vụ huyện, thành phố nhận quyết định cho tập thể , đơn vị mình.
  • Sau đó lập danh sách mẫu D02-TS và mẫu D01- TS nộp cùng số quyết định tăng lương nêu trên trong tháng 9 năm 2014 để không bị tính lãi từ tháng 01 năm 2014. Sau ngày 30 tháng 9 năm 2014 mọi hồ sơ đề nghị tăng mức đóng BHXH sẽ bị tính phạt lãi chậm nộp theo quy định. Lãi chậm nộp BHXH được tính bằng 0,871%, BHTN = .0,871%, BHYT = 0,750%. Thông báo.!

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội