Danh Sách ĐL Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2014           
 

  Dưới đây là đại lý BHXH tự nguyện, đại lý BHYT tự nguyện năm 2014


A

TÊN ĐL BHXH TN

ĐỊA BÀN

PHƯƠNG PHÁP

01         Nguyễn Trường QuânToàn TỉnhGhi phiếu thu mẫu C54                          
02Trần Thị HoaXã Toàn SơnGhi phiếu thu mẫu C54     
03Đinh Mạnh CườngXã Tu LýGhi phiếu thu mẫu C54     
04Xa Kiều HânXã Hiền LươngGhi phiếu thu mẫu C54     
05Xa Văn TanXã Mường ChiềngGhi phiếu thu mẫu C54     
06Bàn Văn KhánhXã Vầy NựaGhi phiếu thu mẫu C54     
07Bàn Thị HợpXã Tân MinhGhi phiếu thu mẫu C54     
08Nguyễn Thị NinhXã Cao Sơnhi phiếu thu mẫu C54     
09chưa có đại lýXã Đồng Ruộng
10Xa Thị SơnXã Đồng ChumGhi phiếu thu mẫu C54     
11chưa có đại lý ( Liên hệ với điểm BĐVH )Xã Đồng NghêGhi phiếu thu mẫu C54     
12Đinh Mạnh CườngXã Hào LýGhi phiếu thu mẫu C54      
13Hà Văn KháiXã Tân PheoGhi phiếu thu mẫu C54     
14chưa có đại lý Xã Đoàn KếtGhi phiếu thu mẫu C54     
15chưa có đại lýXã Yên HòaGhi phiếu thu mẫu C54     
16Xa Văn XuyếnXã Mường TuổngGhi phiếu thu mẫu C54     
17 Xa Thị LýXã Tiền PhongGhi phiếu thu mẫu C54     
19Nguyễn Văn KhuyếnXã Suối NánhGhi phiếu thu mẫu C54     
20Xa Thanh KhòXã Giáp ĐắtGhi phiếu thu mẫu C54     
21Bưu điện huyện Đà BăcToàn TỉnhGhi phiếu thu mẫu C54     
B

ĐẠI LÝ BHYT TỰ NGUYỆN

ĐỊA BÀN

 PHƯƠNG PHÁP

02Trần Thị HoaXã Toàn SơnGhi phiếu thu mẫu C54     
03Đinh Mạnh CườngXã Tu LýGhi phiếu thu mẫu C54     
04Xa Kiều HânXã Hiền LươngGhi phiếu thu mẫu C54     
05Xa Văn TanXã Mường ChiềngGhi phiếu thu mẫu C54     
06Bàn Văn KhánhXã Vầy NựaGhi phiếu thu mẫu C54     
07Bàn Thị HợpXã Tân MinhGhi phiếu thu mẫu C54     
08Nguyễn Thị NinhXã Cao SơnGhi phiếu thu mẫu C54     
09chưa có đại lýXã Đồng RuộngGhi phiếu thu mẫu C54     
10Xa Thị SơnXã Đồng ChumGhi phiếu thu mẫu C54     
11chưa có đại lýXã Đồng NghêGhi phiếu thu mẫu C54     
12Đinh Mạnh CườngXã Hào LýGhi phiếu thu mẫu C54     
13Hà Văn KháiXã tân PheoGhi phiếu thu mẫu C54     
14chưa có đại lý Xã Đoàn KếtGhi phiếu thu mẫu C54     
15chưa có đại lýXã Yên HòaGhi phiếu thu mẫu C54     
16Xa Văn XuyếnXã Mường Tuổng Ghi phiếu thu mẫu C54     
17Xa Thị LýXã Tiền PhongGhi phiếu thu mẫu C54     
19Nguyễn Văn KhuyếnXã Suối NánhGhi phiếu thu mẫu C54     
20Xa Thanh KhòXã Giáp ĐắtGhi phiếu thu mẫu C54     
21Bưu điện huyện Đà BăcToàn HuyệnGhi phiếu thu mẫu C54     
22Nguyễn Trường Quân
Toàn Tỉnh
Ghi phiếu thu mẫu C54   
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội