Danh Sách Lao Động Khối Xã Thời Điểm Tháng 01/2013

Dưới đây là danh sách người lao động hiện đang được tham gia BHXH bắt buộc thuộc khối Xã - Thị trấn hiện do BHXH huyện Đà Bắc đang quản lý.* Đề nghị các ông - bà phụ trách việc BHXH tại các Xã - Thị trấn,  kiểm tra đối chiếu để kịp thời tăng - giảm Lao Động, điều chỉnh lương làm căn cứ trích đóng BHXH - BHTN - BHYT bắt buộc theo đúng quy định tại luật BHXH - BHYT - BHTN.* Đề nghị người lao động đối chiếu danh sách nếu có sự vênh lệch
với thực tế hãy đề nghị với cơ quan chủ quản thực hiện điều chỉnh đúng quy định, trong trường hợp đã đề nghị nhưng cơ quan chủ quản không thực hiện trách nhiệm, người Lao động tự  đến cơ quan BHXH huyện Đà Bắc để được hướng dẫn cụ thể.Lưu ý: Để xem rõ hơn hãy chọn hình thuộc đơn vị mình sau đó đồng thời nhấp 2 phím Ctrl và dấu +(Ctrl+), để trả lại kích thước ban đầu nhấp Ctrl + dấu -(Ctrl -).Y TẾ XÃ CAO SƠN

Y TẾ XÃ ĐOÀN KẾT

Y TẾ XÃ ĐỒNG NGHÊ

Y TẾ XÃ SUỐI NÁNH

Y TẾ XÃ TÂN MINH

Y TẾ XÃ TÂN PHEO

Y TẾ THỊ TRẤN ĐÀ BẮC
Y TẾ ĐỒNG CHUM

Y TẾ XÃ GIÁP ĐẮT

Y TẾ XÃ HÀO LÝ

Y TẾ XÃ HIỀN LƯƠNG

Y TẾ XÃ MƯỜNG CHIỀNG

Y TẾ MƯỜNG TUỔNG

Y TẾ TOÁN SƠN

Y TẾ XÃ TRUNG THÀNH

Y TẾ XÃ TU LÝ
Y TẾ XÃ ĐỒNG RUỘNG

Y TẾ XÃ VẦY NƯA
Y TẾ XÃ TIỀN PHONG

 
Y TẾ XÃ YÊN HÒA

UBND XÃ GIÁP ĐẮT


Y TẾ ĐỒNG RUỘNG

UBND XÃ ĐỒNG NGHÊ
UBND XÃ SUỐI NÁNH
UBND XÃ TRUNG THÀNH

UBND XÃ TIỀN PHONG

UBND XÃ TU LÝ

UBND XÃ TÂN PHEO

UBND XÃ TÂN MINH

UBND XÃ CAO SƠN


UBND XÃ HIỀN LƯƠNG

UBND XÃ HÀO LÝ

UBND XÃ MƯỜNG CHIỀNG

UBND XÃ MƯỜNG TUỔNG

UBND XÃ VẦY NƯAUBND XÃ ĐOÀN KẾT
UBND XÃ YÊN HÒA

UBND THỊ TRẤN ĐÀ BẮC


UBND XÃ ĐỒNG CHUM

UBND XÃ TOÀN SƠN

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội