Mức Trích Nộp BHXH Tự Nguyện, Mức Lương Làm Căn Cứ Tham Gia

Mức lương làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn do chính phủ quy định, mức thấp nhất bằng mức 700.000 đ, mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Mỗi mức M hơn nhau 50 000 đồng.( chi tiết mời xem tại nhãn LOẠI HÌNH BẢO HIỂM XÃ HỘI) quý vị có thể đăng ký theo tháng, theo quý, theo 6 tháng, hoặc 12 tháng/ lần. Nếu nộp theo tháng thì hạn cuối cùng phải nộp tiền vào TK của BH là ngày cuối cùng hàng
tháng, nếu nộp theo quý thì hạn cuối cùng phải nộp là ngày cuối cùng của quý, nếu nộp theo 6 tháng thì ngày cuối cùng phải nộp là ngày CUỐI CÙNG  của tháng thứ 4 trong chu kỳ mỗi 6 tháng, nếu nộp 12 tháng một lần thì hạn cuối cùng phải nộp là ngày cuối cùng của tháng thứ 7
- BHXH tự nguyện được hưởng: Hưu trí, tử tuất. Từ ngày 01/01/2018 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu 10 đến 30% tính theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.
- Tham gia BHXH tự nguyện tại đại lý BHXH ở xã, phường hoặc hệ thống bưu điện nơi bạn có hộ khẩu thường trú, tạm trú theo quy định của pháp luật .
- Người tham gia BHXH tự nguyện chỉ phải đến làm thủ tục đăng ký lần đầu, từ lần nộp tiền tiếp theo người tham gia BHXH tự nguyện có thể chuyển tiền vào tài khoản của BHXH qua ATM, Internet Banking, chuyển khoản, chuyển qua bưu điện, ủy nhiệm chi.... 
Hồ sơ gồm: chứng minh thư nhân dân, Mẫu đăng ký tham gia TK1-TS. Nếu trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã từng tham gia BHXH tự nguyện thì xuất trình sổ BHXH photo...


MỨC MLTT HIỆN TẠI 1.150.000 ĐSỐ % TÍNH NỘPTHEO MỖI 1 THÁNGTHEO MỖI QUÝNGÀY PHẢI NỘP TIỀN
M = 0700,00022%154,000462.000Tháng hoặc quý 
M = 1750,00022%165,000495.000Tháng hoặc quý 
M = 2800,00022%176,000528.000Tháng hoặc quý 
M = nN22%n............n..............n............


P/s Từ 01 tháng 01 năm 2016 Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực thì mức tiền làm căn cứ tham gia BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn do chính phủ quy định, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. 
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội