Đinh Biên Cán Bộ Công Chức Xã, Phường, Thị Trấn

Làm việc ở trạm y tế xã không phải là cán bộ, công chức quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ, công chức. Chỉ có những người sau đây ở cấp xã mới là cán bộ, công chức:
1.1. Bí thư, Phó Bí thư đảng uỷ, Thường trực đảng uỷ(nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng), Bí thư, Phó Bí thư chỉ bộ (nơi chưa thành lập đảng uỷ cấp xã);
1.2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

1.3. Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân;

1.4. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
2.1. Chỉ huy trưởng quân sự; Một số địa phương có thêm PCH trưởng Quân sự
2.2. Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);
2.3. Văn phòng - Thống kê;
2.4. Tư pháp - Hộ tịch;
2.5. Địa chính - Xây dựng;
2.6. Tài chính - Kế toán;
2.7. Văn hoá - Xã hội. 
2.8 Cán bộ lao động - Thương binh xã hội.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội