Điều Kiện Hưởng Chế Độ BH Thất Nghiệp

  Quyền lợi hưởng - Mức hưởng
1/ Điều kiện hưởng:
- Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp; và
- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH
(Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi mất việc làm, nếu đăng ký chậm sau 7 ngày sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHTN); và nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thất nghiệp).
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

*Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. NLĐ đủ điều kiện hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 – kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. .
2/ Quyền lợi được hưởng:
a/ Mức trợ cấp thất nghiệp:
60% mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
b/ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:
- 3 tháng nếu đóng BHTN đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng;
- 6 tháng nếu đóng BHTN đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng;
- 9 tháng nếu đóng BHTN đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng;
- 12 tháng nếu đóng BHTN đủ 144 tháng trở lên; 
c/ Quyền lợi khác:
- Được hỗ trợ chi phí học nghề thời gian tối đa không quá 6   tháng.
- Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí;
- Được hưởng chế độ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
d/ Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:
- Bị tạm giam;
- Không thông báo về kết quả tìm việc làm hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm
e/ Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:
- Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Có việc làm (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);
- Hưởng lương hưu;
- Sau 2 lần từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng;
- Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục;
- Ra nước ngoài định cư;
- Chết;
- Bị áp dụng xử lý hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội