Hồ Sơ Thanh Toán Chế Độ Thai Sản Năm 2013

HỒ SƠ THANH TOÁN THAI SẢN HỒ SƠ THANH TOÁN THAI SẢN TRỰC TIẾP 
Một bộ hồ sơ thanh toán thai sản trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội gồm: 
- Mẫu C66a - HD
- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh( bản sao công chứng) 
- Sổ BHXH BB hoặc sổ BHXH BB photo công chứng 
Mỗi loại giấy tờ nêu trên 3 bản, riêng sổ BHXHBB 1 quyển. chú ý: trong các loại biểu mẫu phải điền đầy đủ thông tin như mã đơn vị, tổng số lao động, tổng quỹ lương...và số tài khoản tiền gửi tại kho bạc ngân hàng.
Nộp cho bộ phận 1 cửa sau 10 ngày đến lấy kết quả.
 HỒ SƠ THANH TOÁN THAI SẢN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐÃ NGHỈ VIỆC 
 Một bộ hồ sơ thanh toán thai sản đối với những trường hợp đã nghỉ việc nhưng có từ đủ sáu tháng nộp BHXHBB trong vòng 12 tháng trước khi sinh gồm:
- Mẫu C66a - HD có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. 
- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh( bản sao công chứng) 
- Sổ BHXH BB hoặc sổ BHXH BB photo công chứng .
Mỗi loại giấy tờ nêu trên 3 bản, riêng sổ BHXHBB 1 quyển. chú ý: trong các loại biểu mẫu phải điền đầy đủ thông tin, và số tài khoản nhận tiền, nếu không có số tài khoản có thể đề nghị thanh toán trực tiếp. Nộp cho bộ phận 1 cửa sau 10 ngày đến lấy kết quả.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội