Danh Sách Lao Động Sai Lệch Tiền Lương, Tiền Công

Số thứ tự  Họ vàtên   Đơn vị Hệ số lương cũHệ số
lương mới
Thời hạn tăng lương từKhác
AUBND   TR.      THÀNH1Xa Văn CộngTrung Thành2,062,26đã xongz
2Hà Văn HòaTrung Thành1,862,06đã xong
3Hà Thị HayTrung Thành1,862,06đã xongz
4Hà Văn HuyTrung Thành

đã xongz
5Hà Văn LáTrung Thành3,03,3đã xongz
6Lường Văn XiênTrung Thành1,862,06đã xongz
7Hà Văn ThủyTrung Thành2,262,46đã xongz
8Lường Văn ThịnhTrung Thành3,633,83đã xongz
BUBNDĐ NGHÊ9Bàn Kỳ ThanUB2,863,06đã xongz
10Đặng Minh TấnUB 2,062,26đã xongz
11Đặng Minh TấnUB 2,262,46 đã xongz
12Bùi Văn Hồng


đã xongz
13Lý Đức Chiêu


đã songz
CUBNDGIÁP ĐẮT


z
14Xa Văn Chắn


đã xong z

TYTGIÁP ĐẮT15Trần Ngọc Khánh
TYT


tháng 12/2014 làm thủ tục chuyển đi
b sung
DUBNDĐOÀN KẾT17Lò Văn HưngĐoàn kết2,062,26đã xongDC
18Lò Văn ThànhĐoàn Kết2,262,46đã xongDC
19Xa Văn VữngĐoàn Kết1,862,06đã xongĐC
20Lò Văn ThànhĐoàn Kết1,862,06đã xongĐC
21Xa Văn ThìnĐoàn Kết2,262,46đã xongĐC
22Hà vĂn ThảĐoàn Kết2,863,06đã xongĐC
23Xa Thị NguyệnĐoàn Kết2.062,26đã xongĐC
24Hà VĂn TămĐoàn KếtĐiều chỉnh
đã xongĐC
25Hà Viết ThanhĐoàn KếtCh. ngạch
đã xongĐC
26Xa Văn ÂnĐoàn Kết2,863,06đã xongĐC
27Phạm Thị LoanĐoàn Kết2,262,46đã xongĐC
28Xa Thị Đạt
TYT


đã xong
29Ng T LPhượngTYT

đã xong
ETYTH.   LƯƠNG30Đinh Thị Thu Hà


đang đợi hồ sơ
FUBNDTHỊ TRẤN31Xa Văn Mạchtăng L bỏ xót

đã xong
32Nguyễn Văn Tuyểntăng L bỏ xót

đã xong
33Xa Tiến Díchtăng L bỏ xót

đã xong
34Nguyễn Mạnh Hùngtăng L bỏ xót

đã xong
35Phạm Đức Trungtăng L bỏ xót

đã xong
GUBNDHÀO LÝ


z
36Đinh Tiến Thanhtăng L bỏ sót

đã xong
HTYTCAO SƠN37Kim Thị Ninhtăng lương bỏ xót

đã xongz
38Xa Thị Nhungtăng lương bỏ xót

đã xongz
39Đinh Quang Hợptăng lương bỏ xót

đã xongz
40Đinh Thị Hạnhtăng lương bỏ xót

đã xongz
41Trương Văn Nhotăng lương bỏ xót

đã xongz
ITYTGIÁP ĐẮT43Xa Thị Đạttăng L bỏ xót

đã xong
z
44Ng. T Lan     phượngtăng L bỏ xót

đã xongz
JTYTTÂN MINH45Trương Công Trungtăng lương bỏ xót

đã xongz
46Bùi Thị Lệtăng lương bỏ xót

đã xongz
47Nguyễn Thị Chằm
Đinh T Bích Phượng
tăng lương bỏ xót

đã xongz
KTYT TÂN PHEO48Đặng Thị Loantăng lương bỏ xót

đã xong
49Lường Văn Thâmtăng lương bỏ xót

đã xong
LTYTTHỊ TRẤN50Xa Thị Kíntăng luơng bỏ xót

đã xongz
MTYTTOÀN SƠN51Đặng Tiến Dũngtăng luơng bỏ xót

đã xongz
52Đặng Thị Úttăng luơng bỏ xót

đã xongz
53Lường Thị Khánhtăng luơng bỏ xót

đã xongz
54Nguyễn Thị Phượngtăng luơng bỏ xót

đã xongz
NTYTTR. THÀNH
55Hà Thị Tính
tăng luơng bỏ xót

đã xongCV
56Hà Thị Đan
tăng lương bỏ xót

đã xong
OTYTTU LÝ57Hoàng Ngọc Đượctăng lương bỏ xót

đã xongz
58Đinh Thị Hằngtăng lương bỏ xót

đã xongz
59Đinh Thị Đặngtăng lương bỏ xót

đã xongz
ÔTYT THỊ TRẤN59Xa Thanh Xuân


đã xongPUBNDTU LÝ62Xa Văn Đứctăng lơng bỏ sótĐiều chỉnh
đã xongz
63Đinh Bình Longtăng lương bỏ xótCh. ngạch
đã xongz
64Phùng Quý Tậntăng lương bỏ xót2,863,06đã xongz
65Xa Tiến Bìnhtăng lương bỏ xót2,262,46đã xongz
66Xa Văn Bảotăng lương bỏ xót

đã xongz
67Xa Đức Tôntăng lương bỏ xót

đã xongz
68Đinh Vĩnh Khuyếntăng lương bỏ xót

đã xongz
69Phùng Thế Kỷtăng lương bỏ xót

đã xongz
70Đinh Hồng Chiếntăng lương bỏ xót

đã xongz
71Nguyễn Văn Tuyểntăng lương bỏ xót

đã xongz
72Nguyễn Văn Triệuchuyển ngạch
đã xong
z
QUBNDVẦY NƯA73Bùi Văn Kỳ
tăng lương bỏ xót


đã xongz
74Xa Văn Đẳng
tăng lương bỏ xót


đã xongz
75Bùi Văn Hồngtăng lương bỏ xót

đã xongz
76Bàn Văn Hảităng lương bỏ xót

đã xongz
77Đinh công Tiếntăng lương bỏ xót

đã xongz
78Đinh Thế Hùngtăng lương bỏ xót

đã xongz
79Đinh Thị Hằngtăng lương bỏ xót

đã xongz
80Đinh Thị HuếT giả trùng thu

chu­­a tgiảm trùng thuz
81Nguyễn Thị Thảotăng lương bỏ xót

đã xong
RUBNDĐ RUỘNG82Lường Văn Xưởngtăng lương bỏ xót

chưa nộp quyết định
83Quách Công Lâmtăng lương bỏ xót

chưa nộp quyết định
XXUBNDYÊN HÒA84Lường Đức Châutăng lương bỏ xót

Chưa nộp Quyết định
85Xà Xuân Ýtăng lương bỏ xót

Chưa nộp Quyết định0.15
86Hà Huy Toàntăng lương bỏ xót

Chưa nộp Quyết định
87Nguyễn Đình Đặngtăng lương bỏ xót

Chưa nộp Quyết định0.3
88Lường Ngọc Quyếttăng lương bỏ xót

Chưa nộp Quyết định0.25
89Hà Văn Thànhtăng lương bỏ xót

Chưa nộp Quyết định
90Lường Văn Dũngtăng lương bỏ xót

Chưa nộp Quyết địnhBổ S
91Hà Thị Lantăng lương bỏ xót

Chưa nộp Quyết định
STYT ĐỒNG NGHÊ92Bùi Văn MinhUB 2,062,26đã xong
93Bùi Văn TanUB 2,262,46đã xong
TTYTĐOÀN KẾT94Đinh Thị Thảo


đã xong
U

UBNDH LƯƠNG95Đinh Hồng Quýtăng lương bỏ xót


đã xong
 z
96Xa Văn Chínhtăng lương bỏ xót

đã xongz
97Đinh Văn Lượng
tăng lương bỏ xót


 đã xongz
98Xa Văn Sángtăng lương bỏ xótthiếu QD
đã xongz
99Xa Thị Dậutăng lương bỏ xót

đã xongz
100Xa Văn Đạmtăng lương bỏ xót

đã xongz
101Hà Long PHứctăng lương bỏ xót

đã xongz
VUBNDM TUỔNG102Bùi Văn Trựctăng lơng bỏ sót

đã xongz
103Bùi Văn Hộităng lương bỏ xót

đã xongz
104Bùi Văn Vinhtăng lương bỏ xót

đã xongz
105Bùi Văn Lóctăng lương bỏ xót

đã xongz
106Bùi Văn Hénthay Chức danh

đã xongz
107Đinh Văn Xuyếntăng lương bỏ xót

đã xongz
108Bùi Mạnh Hườngthay Chức danh

đã xongz
109Đinh Công Cửutăng lương bỏ xót

đã xongz
110Đinh Công Uộntăng lương bỏ xót

đã xongz

111
Bùi Văn Thântăng lương bỏ xót

đã xongz
112Xa Văn Khượngtăng lương bỏ xót

đã xongz
X

UBNDTÂN MINH113Hà Văn Hoan
Lò Văn Đội
tăng lương bỏ xót

đã xongz
114Xa Văn Tiếntăng lương bỏ xót

đã xongz
115Lò Văn Lai
tăng lương bỏ xót


đã xongz
116Xa Văn Thao
tăng lương bỏ xót


đã xongz
YUBNDTÂN PHEO
Hà Văn Thíchtăng lương bỏ xót

đã xong
117lò Văn Đoàntăng lương bỏ xót

đã xong

Bàn Thanh Sơntăng lương bỏ xót

đã xong
118lê Văn Sinhtăng lương bỏ xót

đã xong
119Xa văn Chậmtăng lương bỏ xót

đã xong
120Hà Văn Antăng lương bỏ xót

đã xong
121Hà Văn Khưntăng lương bỏ xót

đã xong
122Đinh Công Nhấttăng lương bỏ xót

đã xong
123Hà Văn Kháităng lương bỏ xót

đã xong
124Hà Văn Phượngtăng lơng bỏ xót

đã xong
ZUBNDTOÀN SƠN125Trần Thị Hoatăng lơng bỏ sót

đã xongz
126Triệu Thị Thủytăng lơng bỏ sót

đã xongz
127Dương Đức Phongtăng lơng bỏ xót

đã xongz
128Đặng thị Cúc tăng lơng bỏ xót

đã xongz
129Quách Công Văntăng lơng bỏ xót

đã xongz
A1TYTYÊN HÒA130Xa Văn Kiệmtăng lơng bỏ xót

chưa nộp quyết địnhBổ S
131Hà Xuân Hòatăng lơng bỏ xót

chưa nộp quyết định
132Hà Thị Antăng lơng bỏ xót

chưa nộp quyết địnhBổ S
133Hà Thị Yêntăng lơng bỏ xót

chưa nộp quyết định
134Hà Văn Tuệtăng lơng bỏ xót

chưa nộp quyết địnhBổ S
A2UBND VẦY NƯA135Đặng Văn Thutăng mới bỏ xót

đã xongz
136Đinh Thị Nghĩatăng mới bỏ xót

đã xongz
137Đinh Công NhanTăng mới bỏ xót

đã xongz
138Đinh Thị NhậnTăng mới bỏ xót

đã xongz
A3UBND THỊ TRẤN139Đặng Văn BìnhTăng mới bỏ xót

đã xongz
A4Y T Ế YT VẦY NƯA140Đinh công lắmTăng mới bỏ xót

đã xongz
141Ng T Thanh TâmTăng mới bỏ xót

đã xongz
142Đặng Đình TuấnTăng mới bỏ xót

đã xongz
143Phạm Trọng TươiTăng mới bỏ xót

đã xongz
144Đinh Thị Thảo bổ nhiệm ngạch

đã xongz
145hà T thu HuyềnTăng mới bỏ xót

đã xongz
A5UBND SUỐI NÁNH146Xa Văn Huyêntăng lương bỏ xót

đã xong

TYTSUỐI NÁNH147Bùi Thị BìnhTăng mới bỏ xót

đã xong
A6CHI CUC THUẾĐÀ BẮC148ngô Văn Thanhtăng lương bỏ xót

đã xongz
149Phạm Đức Hoàngtăng lương bỏ xót

đã xongz
150Bùi Thị Dungtăng lương bỏ xót

đã xongz
151Đỗ Thị Minhtăng lương bỏ xót

đã xong
A7UBNDCAO SƠN152Triệu phúc Thităng lương bỏ xót

đã xongz
153Bàn Văn Nguyêntăng lương bỏ xót

đã xongz
154Triệu Hồng Quảngtăng lương bỏ xót

đã xongz
155Đinh Văn Mẹotăng lương bỏ xót

đã xongz
156Triệu Phúc Vinhtăng lương bỏ xót

đã xongz
157Đinh Văn Thụtăng lương bỏ xót

đã xongz
158Xa Văn Xuânbổ nhiệm ngạch

đang đợi tỉnh duyệtz
A8TYTYÊN HÒA
Trần ngọc Khánh


tháng 1/2015 chuyển về
A9 UBNDTR. THÀNH

Đề nghị thay  đệm
159Hồ sơ  BHLường Văn SángQuyết định
Lường Ngọc Sángsai
A10TYTHÀO LÝ
Ng. T. Lan Phượng2,062,26 - 2,46T6/12đã xong


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội