Bảo Hiểm Y Tế Hộ Gia Đình Năm 2013Người dân không thuộc đối tượng đang tham gia BHYT bắt buộc, tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình, tại đại lý thu ở UBND phường, xã... nơi cư trú.
Nơi cư trú là nơi thường trú, hoặc tạm trú (có sổ tạm trú theo quy định của cơ quan Công an)
1. Mức đóng:
Người tham gia BHYT tự nguyện đóng bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

Nếu tham gia đủ số người trong hộ khẩu thì người thứ hai trở đi được giảm mức đóng: mức đóng của người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi mức đóng bằng 60% của người thứ nhất.
Mức đóng thay đổi khi lương tối thiểu chung thay đổi.
Trường hợp thẻ BHYT đã được cấp có giá trị từ trước ngày mức tiền lương tối thiểu mới do Chính phủ quy định có hiệu lực thì người tham gia không phải đóng thêm phần chênh lệch theo tiền lương tối thiểu mới.
2. Hồ sơ, thủ tục:
Tờ khai tham gia BHYT TN (mẫu số 01C/BHYTTN)
Sổ hộ khẩu (bản photo), trường hợp ngoại tỉnh tạm trú thì kèm bản sao sổ tạm trú (hoặc giấy xác nhận tạm trú do cơ quan công an cấp).
Thẻ BHYT (bản photo) của các thành viên thuộc nhóm đối tượng khác trong trường hợp được giảm đóng.
3. Thời hạn đóng tiền và giá trị thẻ BHYT:
- Đối với người mới tham gia BHYT tự nguyện lần đầu (kể cả tham gia lại sau một thời gian đứt quãng vì bất cứ lý do gì), đóng tiền tại các Đại lý thu (UBND phường, xã) từ ngày 25 đến hết ngày 30 (hoặc 31) hằng tháng. Nhận thẻ BHYT tại đại lý thu trước ngày 10 tháng sau, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng tiếp theo.
Ví dụ: Đóng tiền BHYT lần đầu vào ngày 25-31/03/2011, thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/05/2011.
- Đối với người đã tham gia BHYT từ trước, nay tiếp tục tham gia theo hình thức tự nguyện, để đảm bảo được hưởng quyền lợi BHYT liên tục, phải đóng tiền trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng ít nhất 10 ngày theo quy định. Cụ thể, từ ngày 15 đến ngày 20 hằng tháng cuối cùng trong thời hạn sử dụng của thẻ cũ; nhận thẻ BHYT tại đại lý trước ngày 1 của tháng sau. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng sau.
Ví dụ: Đóng tiền BHYT 15-20/03/2011, thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/04/2011.
- Trường hợp chấm dứt tham gia BHYT bắt buộc, chuyển sang đăng ký tham gia BHYT tự nguyện thì thời gian đóng tiền và thời hạn sử dụng thẻ BHYT đăng ký mới được áp dụng tương tự đối với trường hợp gia hạn thẻ trên đây.
Ví dụ: Thẻ BHYT bắt buộc có giá trị đến 31/03/2011, nếu chuyển sang tham gia BHYT tự nguyện và đóng tiền vào ngày 20/03/2011 thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/04/2011.
4. Thoái trả tiền đóng BHYT tự nguyện:
- Các trường hợp được thoái trả:
+ Người đang tham gia BHYT tự nguyện chuyển thành đối tượng BHYT bắt buộc thì được thoái trả số tiền BHYT tự nguyện tương ứng.
+ Người đã đóng tiền tham gia BHYT tư nguyện nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng thì được thoái trả tiền BHYT đã đóng.
Ví dụ: Em A có thẻ BHYT Trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn tháng 05/2011, từ tháng 06/2011 tham gia BHYT tự nguyện và được cấp thẻ có giá trị sử dụng từ 06/2011 – 05/2012. Tháng 09/2011 nhập học thì thuộc đối tượng tham gia BHYT HSSV từ ngày 01/10/2011 theo quy định. Trong trường hợp này, em A được cơ quan BHXH thoái thu số tiền BHYT tự nguyện từ 10/2011 đến tháng 05/2012 qua Đại lý thu.
- Hồ sơ để thực hiện thoái trả là:
+ Giấy đề nghị của người thụ hưởng.
+ Văn bản đề nghị của UBND xã, phường.
+ Giấy chứng tử, hoặc bản photo thẻ BHYT diện bắt buộc.
- Thẩm quyền giải quyết: BHXH quận - huyện kiểm tra hồ sơ, thủ tục, chuyển cho Phòng Thu thẩm định, trình Ban Giám đốc BHXH thành phố ký duyệt.
5. Trách nhiệm của đại lý thu BHYT tự nguyện:
5.1. Thông tin cho người dân biết rõ:
- Phương thức đóng và những điều kiện cần thiết để người tham gia BHYT tự nguyện được hưởng quyền lợi BHYT liên tục, hoặc được hưởng kịp thời khi tham gia lần đầu.
- Thời gian đăng ký, nộp tiền, nhận thẻ… để đảm bảo việc đóng, hưởng BHYT được thực hiện đúng quy định, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa người tham gia và đại lý thu Phường, Xã.
- Hướng dẫn người dân kê khai đúng, đủ và rõ ràng các thông tin theo biểu mẫu.
5.2. Tổ chức thu BHYT tự nguyện:
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tham gia BHYT và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ tham gia.
- Trường hợp giảm mức đóng: đại lý phường, xã đối chiếu danh sách người thuộc nhóm đối tượng bắt buộc, danh sách đăng ký BHYT tự nguyện với hộ khẩu để xác nhận 100% số người trong hộ tham gia và ghi vào biểu số 01C/BHYTTN (kèm bản photocopy hộ khẩu).
- Tính toán mức đóng, thực hiện việc thu tiền và viết biên lai theo mẫu (trả lại cho người tham gia một liên biên lai thu tiền).
- Lập danh sách đối tượng tham gia BHYT TN lần lượt theo từng hộ gia đình và theo từng loại đối tượng tăng mới, hoặc gia hạn (mẫu C56-BH).
- Nộp hồ sơ, nộp tiền về BHXH Quận/Huyện theo đúng thời hạn quy định, như sau:
+ Thẻ gia hạn: từ ngày 21 đến hết ngày 24 hàng tháng.
+ Thẻ tăng mới: từ ngày 01 đến hết ngày 05 hàng tháng.
6. Trách nhiệm của cơ quan BHXH quận, huyện:
- Ký hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện với UBND các Phường, Xã theo quy định.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHYT; hướng dẫn, tập huấn, cung cấp tài liệu, biểu mẫu cần thiết cho đại lý thu để triển khai thực hiện.
- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tiền đóng BHYT, in thẻ và chuyển cho các Đại lý phường, xã chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và tiền đóng BHYT để phát cho người tham gia BHYT.
- Cấp và quản lý việc cấp phát quyển Phiếu thu tiền (có dấu giáp lai) cho đại lý.
- Định kỳ tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác thu BHYT tự nguyện tại các đại lý thu để đảm bảo thực hiện đúng quy định.
(theo bhxhhcm.gov.vn)


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội