Đơn Vị Ký Hợp Đồng Lao Động Năm 2013 Cần Biết

Hiện nay có một số đơn vị trên địa bàn đã áp dụng hợp đồng lao động, tiền lương, tiền công trích từ ngân sách đơn vị đảm bảo dựa trên mức lương tối thiểu chung 1.150.000 :
1/ Mức lương tối thiểu chung tính đến thời điểm ngày 12 tháng 7 vẫn đang áp dụng mức 1.050.000 đ, mức 1.150.000 đồng hiện nay  được gọi là mức lương cơ sở, mục đích của việc này là để cho các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc các cơ quan khi xây dựng đơn giá trên mọi
lĩnh vực làm căn cứ tính chi phí sản xuất mà thôi. Mức 1.150.000 chỉ thực hiện khi BHXHVN ban hành quyết đinh chính thức( sẽ thông báo khi áp dụng).
2/ HĐLĐ không áp dụng mức lương tối thiểu chung, các đối tượng được HĐLĐ phải áp dụng trên mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
                                                                                                                                               Trân trọng!
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội