Chết Khi Chờ Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Chế Độ Như Thế Nào

Hỏi:
 Cha tôi là ông Xa Văn Ba ( nguyên là cán bộ  xã XXX ) đang đợi quyết định nghỉ chế độ hưu trí theo nghị định 67 về việc cho cán bộ xã phường nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện để sắp xếp công việc khác( cha tôi 58 tuổi) ngày 2/6/2013 cha tôi đã chết, xin hỏi trường hợp của cha tôi giải quyết như thế nào, quyền lợi ra sao?

Đáp : Trước hết xin chia buồn cùng gia đình bạn. Căn cứ luật BHXH số 71/2006 và nghị định 152 /2007 thì trường hợp như bạn hỏi được hưởng chế độ tử - tuất. Có 2 phương án:
Phương án 1: chế độ trợ cấp tuất hằng tháng:
+ Trợ cấp tuất định xuất cho các thân nhân đủ điều kiện hưởng, cấc thân nhân đó là;
a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc vợ dưới năm mươi lăm tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Cha, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ hoặc người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;
d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Thân nhân quy định tại các điểm a, b và c khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung. Hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người.
Phương án 2; Tuất một lần, (nếu gia đình bạn không có ai hội đủ các điều kiện như đã nêu  tại phương án 1.) Chế độ chi trả tuất một lần của ông Xa Văn Bốn sẽ được tính theo quy định. Cụ thể:
+ Được 10 tháng lương tối thiểu chung để làm mai táng phí.
+ Mỗi năm đã đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng (một tháng rưỡi) mức lương bình quân của 60 tháng cuối.
+ Phụ cấp khu vực một lần( nếu có)
Thủ tục hưởng gồm :
+ Sổ BHXH
+ Giấy chứng tử
+ Đơn theo mẫu
+ Sổ hộ khẩu
+ Tờ khai thân nhân theo mẫu
nộp tại BHXH nơi đơn vị công tác của cha bạn trước đây đóng BHXH./.


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội