Trả Lời Thư Tín: Các Loại PC Khi Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Thai Sản


Xin chào Luật sư Nguyễn Hoàng Giang. Đến hẹn lại lên, chuyên mục trả lời thư tín tháng này rất vui vì luật sư đã bớt thời gian đến với đài chúng tôi.
Hỗ trợ: Chế độ Thai sản nói riêng và các chế độ ngắn hạn nói chung của Bảo hiểm xã hội dành cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là sự bù đắp thay thế cho việc bị mất thu nhập do nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau...
Thời gian qua, một số độc giả là các thầy, cô giáo đang công tác tại các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và đang được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116 của Chính phủ, đã có thư hoặc inbox Fabook hỏi: những phụ cấp nào được hưởng hoặc không được hưởng khi người lao động nghỉ  hưởng chế độ ốm đau, thai sản ... Xin ông cho
biết pháp luật hiện nay  quy định về vấn đề này như thế nào ?

LS NHG: Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội về chế độ thai sản và Nghị định 116 và Thông tư liên tịch số 08/2011 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

* Vùng có điểu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều 1, bao gồm:
a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK1;
b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

* Đối tượng được hưởng: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;
- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;
- Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 2 công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.
- Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định 116/2010 bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

* Các loại phụ cấp được hưởng :
+ Phụ cấp thu hút
+ Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
+ Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng
+ Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch
+ Thanh toán tiền tàu xe
+ Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp

* Các trường hợp không được hưởng:
- Căn cứ hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116 được quy định:
 Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau:
 + Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên;
 + Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;
 + Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH;
 + Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.
 + Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

- Ngoài Nghị định trên, người lao động còn thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị Định 34. Theo Nghị định 34 của Chính Phủ về chế độ phụ cấp công vụ thì thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:
 + Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương; Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.
 Từ quy định trên thì khi người lao động nghỉ việc thuộc một trong số các lý do như đã nêu trên sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116 cũng như hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34.
Hỗ trợ: Một lần nữa, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Giang.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội