Vấn Đề BHXH Với Người Đang Hưởng Lương Hưu, TCBHXHThưa luật sư Nguyễn Hoàng Giang, xin cảm ơn ông đã bỏ thời gian tìm hiểu các quy định của pháp luật và dành cho đài chúng tôi buổi nói chuyện này.
* HỖ TRỢ: thời gian vừa qua, nhiều độc giả có gửi thư, in box hỏi ; Là cựu quân nhân, mới đang ở tuổi 45, đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí . Hiện giờ họ ký hợp đồng làm việc với các doanh nghiệp và các doanh nghiệp đó sẵn sàng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho họ theo mức lương được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và mức lương ấy đảm bảo ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Xin ông cho biết vấn đề đóng BHXH cho người đang hưởng lương hưu hiện nay được pháp luật quy định như thế nào ?
* Luật sư NHG: Về vấn đề bạn đọc quan tâm tôi xin có ý kiến như sau:
Người lao động hiện đang hưởng lương hưu do tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả( không bao gồm những người đang hưởng lương hưu do các doanh nghiệp Bảo hiểm Thương mại chi trả hàng tháng) KHÔNG  thuộc diện tham gia BHXH. Cụ thể với các quy định sau:
+ Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9.5.2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động nêu rõ: “Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hằng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của người lao động”.
+ Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp quy định: “Người đang hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này theo các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp”.
+ Điều 1 Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22.9.2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9.5.2003 của Chính phủ về Hợp đồng lao động nêu rõ: “Hợp đồng lao động giao kết với người đang hưởng lương hưu hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng thì ngoài phần tiền lương theo công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền tính theo tỉ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động, gồm:
 a) Bảo hiểm xã hội: Từ tháng 1 năm 2014 trở đi là 18%.
 b) Bảo hiểm y tế 2%. Khi Chính phủ quy định tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với người sử dụng lao động thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. 
 c) Nghỉ hàng năm 4%. 
 d) Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ hàng năm do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động”. 
 Như vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên, đối với NLĐ đã nghỉ hưu và đang hưởng chế độ hưu trí, khi tiếp tục giao kết hợp đồng lao động, thì NSDLĐ và NLĐ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 
- Người lao động đang hưởng lương hưu do tổ chức Bảo hiểm Xã hội chi trả hàng tháng nếu có ký kết hợp đồng lao động và hưởng lương từ doanh nghệp theo mức lương quy định thì ngoài tiền lương tiền công được nhận theo hợp đồng họ còn được nhận thêm số tiền tương đương với tỷ lệ phần trăm thuộc trách nhiệm doanh nghiệp phải đóng BHXH, BHYT,BHTN cho người lao động nhưng số tiền này được trả hàng tháng cùng với kỳ nhận lương của người lao động.
* HỖ TRỢ: Thế còn trường hợp ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp; người được ký HĐLĐ chưa hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng họ chỉ được ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc dưới 3 tháng( nay đã được sửa đổi thành lao động có HĐLĐ dưới 01 tháng). Theo quy định của Luật BHXH hiện hành thì họ không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Với trường hơp này pháp luật quy định quyền lợi của họ như thế nào, thưa ông ?
* Luật sư NHG: Trong trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì áp dụng theo Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động 2012: 
“ Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định”.
Như vậy cả hai trường hợp độc giả quan tâm đều không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
*HỖ TRỢ: vâng, một lần nữa xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho đài chúng tôi./.

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội